Kermis op Koningsdag naar Europapark

Nieuws
De kermis van vorig jaar.
De kermis van vorig jaar. (Foto: Facebook Kermis Alphen aan den Rijn)

ALPHEN - De Alphense kermis is voortaan definitief in het Europapark. De gemeente Alphen heeft dat besloten na een evaluatie. Deze locatie sluit goed aan bij de jaarlijkse activiteiten van de Alphense Oranjevereniging op Koningsdag, zo vindt de gemeente.

Verder past de locatie volgens het college goed bij de doelgroep: gezinnen met jonge kinderen. “Uit de evaluatie van de Koningsdagkermis 2022 is naar voren gekomen dat deze locatie erg geschikt is en goed bevallen”, redeneert Alphen. “Het aantal (14 - redactie) ontvangen zienswijzen en overlastklachten is minimaal, zeker ten opzichte van de vele honderden kermisbezoekers die plezier hebben beleefd aan deze vorm van vrijetijdsbesteding.”

Aandachtspunten kermis Alphen

Als belangrijkste aandachtspunten voor een volgende editie van de Koningsdagkermis op de locatie Europapark/Oude Wereld zijn naar voren gekomen:

-tijdige, complete evenementenvergunningsaanvraag en Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor editie 2023 laten aanvragen en publiceren.

- actieve communicatie richting omwonenden en overige belanghebbenden.

- inrichting kermisterrein aanpassen, zodat (geluids)overlastgevende attracties verder weg van de bebouwing staan.

-aanscherpen van zaken op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming, parkeren van omwonenden, zwerfval en donkere hangplekken.

Op 6 juli 2021 besloot het college eerder tot verplaatsing van de Alphense Koningsdagkermis vanuit het centrum naar het Europapark.