Column van onze stadsdeelbestuurders

Algemeen
Yassmine El Ksaihi
Yassmine El Ksaihi (Foto: Sanne Couprie)

Afgelopen zaterdag was een inspirerende dag. Het was burendag en in de Van der Pekbuurt werd dit groots aangepakt. Het project ‘Ik ben van der Pek – Een bewoners initiatief’ werd feestelijk geopend in Pexpo. Daarnaast vond er een groot soepfestival plaats.

Mensen maken de buurt

De expositie Ik ben van der Pek maakt bewoners letterlijk zichtbaar met een portretfoto en een stukje achtergrondinformatie. Zo dwalend langs deze portretten zag ik hoe mooi en verschillend mensen zijn, maar ook wat hen allemaal bindt: hun liefde voor hun buurt.

De passie en betrokkenheid was hartverwarmend, zeker bij het zien van de trotse initiatiefnemers. Buren leren elkaar (beter) kennen en door de foto’s en teksten is er ook aanleiding om een gesprek met elkaar aan te gaan.

Ondertussen liepen zaterdag overal mensen met pannen soep voorbij, zoekende naar hun kraam voor het grote internationale soepfestival. Tijdens dit festival – een initiatief van ondernemersvereniging van der Pek - maakten buurtbewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en een team met ambtenaren van het stadsdeel allemaal hun beste soep om mee te dingen naar de prijs: een gouden pollepel.

De ambachtelijke ambtenarensoep die ik met mijn team maakte won helaas niet, maar ik genoot ontzettend van alle soepen die ik proefde en vooral van alle gesprekken. Ook de soepen bleken namelijk een fantastische aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. Smaken kunnen verschillen, maar wat fijn dat er verschillende smaken zijn!

Buurtinitiatieven

Prachtige buurtinitiatieven zoals de Ik ben van der Pek expositie of het soepfestival beginnen allemaal met een idee. Vervolgens heb je enkele mensen nodig zich inzetten om dit idee uit te werken en iets te organiseren. Uiteindelijk kan er dan iets bijzonders ontstaan, zoals afgelopen zaterdag in de Van der Pekbuurt. Voor mij was dit een mooi voorbeeld van wat samenwerken, doorzettingsvermogen en passie teweeg kan brengen.

Ik geloof dat mensen een buurt maken en dat wij als samenleving zelf invulling geven aan onze buurten. Actieve bewoners en ondernemers die zich actief inzetten voor hun buurt en maatschappelijk betrokken zijn, dat zijn de pareltjes die wij als stadsdeel en samenleving moeten koesteren. Het blijft mijn missie om hen te ondersteunen en te faciliteren, en daarbij altijd verbinding met hen te blijven zoeken.

Door Yassmine El Ksaihi