Zonder bomen toch ‘Schaduw in de wei’

Nieuws
Esther Lagendijk en Floor van Dusseldorp in actie
Esther Lagendijk en Floor van Dusseldorp in actie (Foto: RodiMedia/KK)

ZUNDERDORP - Wie de laatste dagen de stad ontvluchtte en zich bewoog vanaf de Beemsterstraat en/of Buikslotermeerdijk over de Zunderdorpergouw zal na het passeren van Brug 373 een bijzondere kar in het weiland van de Stadshoeve hebben zien staan. Daarop met grote letters ‘Schaduw in de wei’ en schuin daarvoor een bord waarop 30 kilometer per uur als aangenaam wordt geprezen. Die ‘Schaduw’ is een idee van Floor van Dusseldorp die het samen met Teun Hoeven uitwerkte tot wat het nu is.

Het was Floor die andermaal een idee indiende bij het Stadsdeel Noord. Dit maal onder de noemer ‘Buurtbudget Noord voor Landelijk Noord’ . Hierbij kregen de inwoners van Noord de gelegenheid een plan in te dienen om Noord/hun buurt mooier en leefbaarder te maken. Bewoners weten immers als beste wat er ontbreekt in hun buurt.

Het plan van Floor behelst een verplaatsbare kalfjes- en lammetjesparasol. Zo werd het door de aanwezigen bij de onthulling van het idee omschreven. Floor zelf stelt dat hij zich als inwoner van Waterland, landelijk Amsterdam Noord, betrokken voelt bij het oude Hollandse cultuurlandschap van de veenweidegebieden met het typische karakter van open land met alle´e´n rond de boerderijen bosjes en bomen. ‘Die openheid is van levensbelang voor het weidevogelbeheer maar helaas een probleem voor het vee vanwege het gebrek aan schaduw.’

Vandaar zijn plan ‘SCHADUW IN DE WEI’. De toelichting daarop werd door Floor op zijn karakteristieke bevlogen wijze gedaan. ‘Een verrijdbare schaduw voor het vee. De schaduw verhuist mee met het verweiden van het kleinvee. Dit houdt in dat op een platte boerenkar bakken met hoge bamboeplanten worden geplaatst die dan zorgen voor de hoognodige schaduw. Het zal vooral voor het kleinvee een uitkomst zijn. Bamboe is uitermate geschikt voor dit doel, het kan goed tegen alle weersomstandigheden, geeft flexibel mee in de wind en voor de constante watervoorziening waarvoor een pompje met zonnepaneel op de kar geplaatst kan worden.’

Samen met Esther Lagendijk van het Stadsdeelbestuur Noord (door Floor nog aangeduid als wethouder) werd het geheel getoond aan een flink gezelschap. De ‘wethouder’ vertelde dat zij bij haar aantreden geen idee had van het landelijke in Noord: ‘Laat staan dat ik schapen verwachtte!’ 

Onder de aanwezigen trotse familieleden van de bedenker, maar ook een enthousiaste Fred Haaijen als Stadsecoloog van het Stadsdeel Amsterdam-Noord en Sara, lid van de Kinderjury die al menig plan in de wijk bekeken en beoordeeld heeft. Haaijen wees er nadrukkelijk op dat bomen planten in een weiland absoluut geen optie is. ‘Dat verstoort het evenwicht en kan ik niemand aan bevelen. Dit is een veel betere oplossing.’


Voor de onthulling zijn iet alleen de toeschouwers van belang. Ook de kudde schapen heeft zijn inbreng in het geheel. Hun enthousiasme was net zo groot als dat van de aanwezige mensen. En al vlot was een der schapen onder de wagen te vinden op zoek naar wat schaduw.


De bedoeling is dat boeren dit verder zelf gaan realiseren en samenstellen. Floor daarover: ‘De meeste boeren hebben zelf een kar als uitgangspunt, ze zullen vervolgens bakken (als ze die niet zelf al hebben) en bamboe moeten aanschaffen. Zo kunnen ze het geheel achter een tractor vervoeren.’

Aanstormende schapen
Landelijk beeld in Noord