Pop-Up Kunstbunker in het centrum van Castricum

Algemeen
Tekening van de Pop-up Kunstbunker in het centrum van Castricum.
Tekening van de Pop-up Kunstbunker in het centrum van Castricum. (Foto: Aangeleverd)

CASTRICUM - Dit najaar zal, onder voorbehoud, Huis van Hilde in samenwerking met de ‘Stuurgroep Kunstbunker’ uit Castricum een heuse Pop-up Kunstbunker in het centrum van Castricum realiseren en dit voor de duur van een maand. Aanleiding hiervoor is de herbestemming van het filmmateriaal van Eye Filmmuseum in de oorspronkelijke kunstbunker en de hoop om deze originele bunker weer opengesteld te krijgen voor publiek.

Vlak achter het Huis van Hilde staat in de duinen de ‘kunstbunker’. Deze is in het begin van de Tweede Wereldoorlog als eerste Nederlandse kunstbunker in opdracht van de gemeente Amsterdam gebouwd. Veel kunstwerken zijn daar het eerste jaar van de oorlog opgeslagen waaronder de Nachtwacht van Rembrandt. Eind 1941 namen de Duitse bezetters de bunker in gebruik en zijn de kunstwerken elders in Nederland ondergebracht.

Momenteel wordt de bunker gebruikt als opslag van brandbaar filmmateriaal door Eye Filmmuseum in Amsterdam. De kunstbunker wordt gezien als belangrijk Castricums erfgoed en er wordt naar gestreefd de kunstbunker te behouden en open te stellen voor publiek.

Om deze bijzondere bunker onder de aandacht te brengen, zal er tijdelijk een Pop-Up Kunstbunker in het centrum van Castricum op het Bakkerspleintje komen te staan. Daar wordt het verhaal van de bunker verteld en wordt er aandacht gevraagd voor het initiatief om de bunker voor het publiek open te stellen.

Door de coronacrisis is het nog niet duidelijk wanneer de Pop-Up Kunstbunker in het centrum te vinden zal zijn. De hoop is nu tijdens de maand van de geschiedenis, oktober 2020.

Stichting Kist is opdrachtgever voor het project van de Pop-Up Kunstbunker. Het Huis van Hilde zal het uitvoeren in samenwerking met diverse partners waaronder de Stuurgroep Kunstbunker Castricum en de volgende samenwerkingspartners: Gemeente Castricum, Archeologisch centrum Huis van Hilde, PWN, Werkgroep Oud-Castricum, Basisscholen in de gemeente Castricum, Scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Castricum en WOII-publicist John Heideman.

Het Huis van Hilde is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen dit project te realiseren. Zoals voor de opbouw en later de afbraak. Ook worden vrijwilligers gevraagd die tijdens de openstelling de bezoekers van de kunstbunker kunnen ontvangen. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich te melden bij de projectleider van het project: Joanne Koeleman | joannekoeleman@hotmail.com