Partijen willen dat potentie ZKD als banenmotor beter wordt benut

Nieuws
Momenteel zijn er bijna 500 bedrijven gevestigd op bedrijventerrein ZKD.
Momenteel zijn er bijna 500 bedrijven gevestigd op bedrijventerrein ZKD. (Foto: WM)

Tijdens een recent werkbezoek aan bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD) hebben de raadsleden Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Andrew van Esch (D66) en Alexander Roep (VVD) geconstateerd dat er enorme kansen liggen om duizenden banen te creëren. Ze vragen aan het college of en hoe het stadsbestuur zich hiervoor wil gaan inzetten, maar ook om iets te doen aan de problemen.

“Momenteel zijn er bijna 500 bedrijven gevestigd op het ZKD, goed voor 9.000 banen. Door de realisatie van 300.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte kan het aantal banen met 50% toenemen. Dit zou een aanzienlijke economische impuls betekenen”, aldus De Mos, Van Esch en Roep.  De raadsleden benadrukken echter dat de gemeente dan wel moet meewerken door het verstrekken van vergunningen en dat hiervoor een deel van de vrijkomende Regiodeal miljoenen moet worden gebruikt. De raadsleden zien het ZKD als de banenmotor voor werkzoekenden in het aangrenzende Zuidwest en stellen voor een gebiedspaspoort te creëren dat ruimte biedt aan opleidingscentra.

Uitdagingen

Tegenover de vele kansen, staan ook grote uitdagingen. Op het bedrijventerrein op de grens van Loosduinen en Escamp is namelijk sprake van straatraces, afvaldumping, weesauto’s, illegale prostitutie, drugsgebruik en ondermijning. De raadsleden pleiten voor maatregelen zoals de installatie van flitspalen, intensievere surveillance en de aanleg van drempels om de straatraces tegen te gaan. Ze uiten ook hun frustratie over de grootschalige afvaldumping in de omgeving, voornamelijk veroorzaakt door bezoekers van de McDonalds die hun restafval op straat dumpen. Illegale afvaldumping, waaronder drugsafval, vormt volgens hen ook een ernstig probleem.

Ondermijning

Een ander zorgwekkend aspect is het grote aantal weesauto’s, meer dan 120 stuks. Ondernemers zijn radeloos omdat hun verzoeken om verwijdering van deze auto’s niet worden gehonoreerd. Tot slot is ook ondermijning een groot probleem op het ZKD. Er zijn al verschillende drugslaboratoria ontmanteld. Om criminele activiteiten tegen te gaan, pleiten de raadsleden voor het in kaart brengen van alle bedrijven op het terrein, inclusief huisnummers, om spook- en malafide bedrijven te voorkomen. Ze stellen ook voor om vergunningen verplicht te maken voor automotive gerelateerde bedrijven, vergelijkbaar met Rijswijk, om het aantal malafide praktijken te verminderen.