Woorden doen ertoe tijdens thema-avond ‘Mijn hoofd zit soepper vol’

Nieuws
Vlnr. Astrid van Vugt van de Rogier Hulst Foundation, Jack Keijzer en Sanne en Gilles de Graaf.
Vlnr. Astrid van Vugt van de Rogier Hulst Foundation, Jack Keijzer en Sanne en Gilles de Graaf. (Foto: Aangeleverd)

ALKMAAR - ‘Woorden doen ertoe. Dat er iemand voor je is die zegt: je hoeft niks. Nu niet, nooit niet. Alleen maar er zijn. Want ik ben er ook. Dan zijn wij er samen. En als je ergens heen wilt, dan help ik je. En als je nergens heen wilt ….ook! Er is niks mis met jou. Je bent gewoon onderweg. Net als ik.’

‘Belangrijk om oog te houden voor mentaal kwetsbare jongeren’

Deze woorden las Sanne de Graaf (die ze samen met haar echtgenoot Gilles schreef) dinsdagavond 27 juni voor tijdens de thema-avond ‘Mijn hoofd zit soepper vol’ in Alkmaar. De bijeenkomst werd georganiseerd door De Hoofdzaak, in samenwerking met de Rogier Hulst Foundation. Beide organisaties hebben volop oog voor jongeren die mentaal kwetsbaar zijn. Een aantal van hen heeft te maken met verslaving. Dat was dan ook de rode draad tijdens deze bijzondere bijeenkomst in SOEPP in Alkmaar.

Hulp is hard nodig

Twee ex-verslaafden vertelden heel open en eerlijk over hun verslaving aan drugs en alcohol. Ze schetsten een beeld van hoe het hun leven tot een hel heeft gemaakt. Tot aan het moment dat zij zelf inzagen dat zij hulp nodig hadden. Die hulp hebben zij zelf gezocht en gevonden. 

Allebei gaven ze aan dat ze hun leven, na keihard werken, dankzij die hulp weer aardig op de rit hebben. Ook benadrukten ze net als Sanne en Gilles, hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je mensen in je directe omgeving hebt die tegen je zeggen ‘dat je niet alleen bent en dat als je ergens heen wilt, er iemand is die met je mee gaat’. 

PTSS en schizofrenie

Er waren meer sprekers. Zoals Jack, een vader die vertelde over zijn herstelproces na het overlijden van zijn beide zoons. Zijn oudste kind werd vermoord en als gevolg daarvan bevrijdde zijn jongste zich 9 jaar later van het leven. De jongste bleek te grote mentale problemen te ondervinden van alles wat er gebeurd was. 

“Er werd PTSS en schizofrenie gediagnosticeerd waardoor hij uiteindelijk het idee had dat hij hier zijn hele verdere leven mee moest worstelen. Dat wilde hij uiteindelijk niet meer. Hij vertrouwde erop dat zijn papa en mama zijn keuze zouden accepteren en in liefde verder zouden leven.”

Keuzes respecteren

Precies die zin heeft ertoe geleid dat dat Jack en zijn vrouw er alles aan doen om hun leven zin te geven. Door veel dingen te doen die zij al deden. Hoe lastig het soms ook was en is, ze gaan door. Voor hun herstel is het ook van belang geweest dat zij elkaars keuzes respecteren en achter elkaar te blijven staan.

Inspiratielabs

Tot slot heeft Jack de Rogier Hulst Foundation een hart onder de riem gestoken door hen te complimenteren met de Roger That Inspiratielabs, een ontmoetingsplek voor mentaal kwetsbare jongeren van 15 tot 25 jaar. Hij hoopt oprecht dat ook in Alkmaar en Heerhugowaard dit soort ontmoetingsplekken opgericht kunnen worden en roept gemeentebesturen op om de website van de foundation te bezoeken, in de hoop dat ze er inspiratie vinden om na te denken over hoe deze mooie, waardevolle en voor deze kwetsbare groep zo belangrijke ontmoetingsplek een plek zou kunnen krijgen binnen onze regio.

Meer over de Rogier Hulst Foundation en de Roger That Inspiratielabs is te vinden op rogierhulstfoundation.nl.