De raad van Dijk en Waard vergadert over belastingen en bebouwde komgrenzen

Politiek
De raad praat onder meer over de bebouwde-komgrenzen in Dijk en Waard.
De raad praat onder meer over de bebouwde-komgrenzen in Dijk en Waard. (Foto: AG Heeremans Photography)

DIJK EN WAARD - De raadsleden van Dijk en Waard gaan dinsdag 12 december weer met elkaar in gesprek. Die avond is tegelijk in het gemeentehuis te Zuid-Scharwoude én in het gemeentehuis in Heerhugowaard een politieke avond. Tijdens deze avond deelt de raad standpunten met elkaar. Wil je ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem dan contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. Je bent natuurlijk ook van harte welkom. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl.

In gemeentehuis Zuid-Scharwoude praat de raad onder meer over de bebouwde-komgrenzen in Dijk en Waard. Aan de raad wordt gevraagd om de grenzen van de bebouwd kommen vast te stellen. Het gaat om een harmonisatie, waarbij sommige grenzen worden aangepast. Bijvoorbeeld die in De Noord. Ook op de agenda staat de pilot gemeenschappelijke adviescommissie Zaffier. De gemeente Dijk en Waard neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Zaffier. Deze organisatie voert onder meer de Participatiewet, de Wet inburgering en het minimabeleid uit. Sinds vorig jaar kan er voor een gemeenschappelijke regeling een raadsadviescommissie ingesteld worden. Via zo’n commissie kunnen gemeenteraden eerder betrokken worden bij besluiten. Er wordt voorgesteld dit voor twee jaar te proberen. 

En verder staan de wegsleepverordening en de verordening op binnentreden ter uitvoering noodverordeningen op de planning.

Heerhugowaard

In het gemeentehuis in Heerhugowaard praat de raad over de belastingverordeningen van 2024. Wat betaal je in 2024 om te trouwen, voor een vergunning of onroerend zaakbelasting? Elk jaar stelt de raad de belastingen vast. Een aantal kosten zijn 100% kostendekkend gemaakt. Dat wil zeggen dat degene die het gebruikt, moet betalen wat het kost. Ook de Najaarsrapportage 2023 wordt besproken. De raad controleert het college. De najaarsrapportage helpt daarbij. In die rapportage staan ontwikkelingen tot en met september die financieel of beleidsmatig afwijken van de begroting. Door deze rapportage vast te stellen wordt de begroting gewijzigd en blijft het zo actueel mogelijk.

Verder staat de verordening nadeelcompensatie op de agenda. 

Meer informatie

Bekijk de agenda, stukken en livestream voor de politieke avond in gemeentehuis Zuid-Scharwoude of in het gemeentehuis Heerhugowaard.