Groots jubileumjaar KNRM: ‘Omringd door het verleden, op weg naar de toekomst’

Nieuws
De KNRM gaat een speciaal jubileumjaar in vanwege hun tweehonderdjarig bestaan.
De KNRM gaat een speciaal jubileumjaar in vanwege hun tweehonderdjarig bestaan. (Foto: aangeleverd)

WIJDENES/ENKHUIZEN - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) bestaat in 2024 maar liefst 200 jaar. Het jubileumfeest is 11 november van start gegaan, met een jaar lang diverse activiteiten, evenementen en campagnes voor vrijwilligers, donateurs en het algemeen publiek. Deze bijzondere tijd staat in het teken van terugkijken op 200 jaar reddingtraditie en vooruitkijken: wat zijn de innovaties en uitdagingen in de komende twee eeuwen? Waarin het belangrijkste doel is en blijft: het redden en voorkomen van slachtoffers op zee én het ruime binnenwater.

Er is veel veranderd sinds 1824: van roeireddingboten naar hypermoderne schepen en van reddingvesten van kurk naar speciale overlevingspakken. Wat altijd hetzelfde is gebleven is dat ‘KNRM’ers’ het werk geheel kosteloos en vrijwillig doen. Sinds de oprichting zijn er meer dan 30.000 vrijwilligers betrokken geweest bij de KNRM. De organisatie opereert al sinds haar oprichting in 1824 bewust zonder steun van de overheid en kan haar werk doen dankzij donateurs, nalatenschappen en giften. Op dit moment zijn er 1400 vrijwilligers verbonden aan de KNRM.

KNRM Enkhuizen 

Pas na 1910 werden de eerste reddingstations aan de Zuiderzee toegevoegd. Enkhuizen volgde in 1944 op aandringen van lokale initiatiefnemers. Het reddingstation kreeg de beschikking over de motorstrandreddingboot President Steyn, bemand door lokale vrijwilligers. De drukke binnenvaartroute tussen Amsterdam en Friesland zorgde geregeld voor schepen in nood. Vanaf 1950 kreeg het reddingstation te maken met een snelle toename van het aantal hulpverleningen voor pleziervaarders. De beroepsschepen zijn in de loop der jaren groter en sterker geworden. Tegenwoordig zijn het vooral de hulpverleningen aan recreatieve watersporters die reddingstation Enkhuizen tot één van de drukste locaties van de KNRM maken. Naast Enkhuizen draaien ook de
Westfriese reddingstations van Andijk, Medemblik en Wijdenes al heel wat jaren mee. Zij werden respectievelijk in 1987 (sinds 2012 KNRM Andijk), 1996 (sinds 2012 KNRM Medemblik) en 2007 opgericht.

‘Het varen zit in mijn bloed’

Schipper Michelle van de Ruit, van reddingsstation Wijdenes, vertelt meer over haar ervaring als redder op zee. “Het varen zit in mijn bloed”, zegt ze vol trots. “Mijn vader was schipper van Reddingstation Wijdenes en daardoor kwam ik op jonge leeftijd al veel in aanraking met de reddingboten. Ik mocht vanaf zestien jaar al mee oefenen, waardoor ik op mijn achttiende goed genoeg getraind was om een pager te krijgen, hierdoor kon ik officieel mee met de alarmploeg. De schippersrol is van vader op dochter overgedragen vorig jaar. Ik weet nooit waar ik over tien minuten ben, en dat is leuk. Op het water maak ik vaak dingen mee die ik anders nooit zou meemaken. Op dit moment hebben wij in Wijdenes voldoende varende vrijwilligers na een zeer succesvolle wervingscampagne eerder dit jaar. Wel kunnen we nog vrijwilligers gebruiken die zich willen bezighouden met het uitbreiden van ons zakelijke donateursnetwerk en specifiek de Rederskring. De Rederskring bestaat uit een netwerk van zeer betrokken lokale ondernemers die het reddingstation financieel ondersteunen en jaarlijks samenkomen voor een netwerkavond met diner. Op deze manier is het dus vanuit verschillende hoeken mogelijk om de KNRM als vrijwilliger te ondersteunen.”


Schipper Michelle van de Ruit - reddingsstation Wijdenes. (Foto: aangeleverd).

Jubileumjaar 2024

Het jubileumjaar wordt gebruikt om meer bekendheid te genereren voor het werk van de KNRM in al haar facetten. “Van de Search and Rescue (SAR) op 45 reddingstations, de kusthulpverlening, de strandbewaking op de Friese Waddeneilanden door onze lifeguards tot de wereldwijde medische adviezen aan zeevarenden door onze Radio Medische Dienst. Als meer Nederlanders donateur worden of op andere manieren het reddingswerk steunen, kan de KNRM ook in de toekomst mensen en dieren in nood blijven helpen en redden. Zo blijven we ook de komende 200 jaar, op een veilige manier, het land van water”, aldus Jacob Tas, algemeen directeur van de KNRM. Het jubileumjaar loopt van 11 november 2023 tot 11 november 2024, de officiële verjaardag van de KNRM. Het overkoepelende thema is ‘omringd door het verleden, op weg naar de toekomst’.

Historie KNRM 

Tot in 1824 bestond er langs de Nederlandse kust geen reddingsorganisatie. Een noodlottige reddingsactie door een aantal kustbewoners van Huisduinen in 1824 veranderde alles. Het was de aanleiding voor een particulier initiatief een zelfstandige reddingsorganisatie op te richten. Met steun van particulieren en rederijen werd de basis gelegd voor wat nu nog steeds het succes bepaalt van de KNRM: vrijwillige bemanningen, kosteloze hulp, zonder overheidssteun en maximaal gericht op de veiligheid aan boord van de reddingboten, nu al 200 jaar lang.