Feestelijke opening van samenwerkingsplek 'In de buurt...'.
Feestelijke opening van samenwerkingsplek 'In de buurt...'. ((Foto: Marlise Steeman))

Eerste Noordse samenwerkingsplek

NOORD - Rond de IJplein/Vogelbuurt staat voor bewoners veel te gebeuren. Er wordt gewerkt aan gebiedsontwikkeling in het Hamerstraatgebied en Sixhaven, de rotonde bij de Meeuwenlaan wordt aangepakt, het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en een aantal pleinen waaronder het Pluvierplein wordt opgeknapt. Stadsdeel en woningbouwcorporaties vinden het belangrijk om bewoners en ondernemers te betrekken in al deze ontwikkelingen.

Op het Spreeuwenplein is daarom onlangs door stadsdeelvoorzitter Erna Berends de eerste co-creatieplek ofwel samenwerkingsplek in Noord geopend 'In de buurt….'. Een plek om samen te werken Ín en mét de buurt. Iedereen uit de buurt kan binnenlopen voor een praatje, om een idee of plan voor de buurt te bespreken, om andere mensen te ontmoeten en om zorgen en buurtverhalen met elkaar te bespreken. Een plek waar de gebiedsmakelaars en wijkbeheerders van de corporaties en ook de projectteams Sixhaven en Hamerstraatgebied te vinden zijn om informatie te delen en vragen van bewoners over de plannen op bouw- en gebiedsontwikkelingsgebied te beantwoorden. In Nieuw-West en Oost gingen al eerder co-creatieplekken open om bewoners en partijen in de wijk samen te laten creëren en werken. Het is de bedoeling dat er in totaal zeven co-creatieplekken in de hele stad openen, in elk stadsdeel één. 'In de buurt…' in de Vogelbuurt, is een plek om te experimenteren met deze nieuwe manier van samenwerken tussen professionals en bewoners. Dankzij 'buurvrouw' Chocolalaland wordt het ook nog eens heel verleidelijk gemaakt om binnen te stappen. 'In de buurt… ' leidt hopelijk tot veel nieuwe inbreng vanuit bewoners, zodat er geen plannen óver de buurt worden gemaakt, maar mét en dóór de buurt.

Meer berichten