Ed Braam (PVV Zuid-Holland): ‘Islam zorgt voor radicalisering’

Politiek
Ed Braam (links) van Beter voor Rijswijk staat ook de komende verkiezingen weer als kandidaat op de lijst van PVV Zuid-Holland.
Ed Braam (links) van Beter voor Rijswijk staat ook de komende verkiezingen weer als kandidaat op de lijst van PVV Zuid-Holland. (Foto: PVV Zuid-Holland)

Sinds vorige week vrijdag staat Ed Braam, gemeenteraadslid namens Beter voor Rijswijk, als derde op de kandidatenlijst van de PVV Zuid-Holland. Hij is al sinds 2011 Statenlid voor de PVV. Wij vroegen hem waarom.

Provinciale Statenverkiezingen

Door Debbie van Eijk

Waarom hebt u voor PVV gekozen?
Ed Braam: “De PVV omarmt iedere inwoner in Nederland die de westerse normen hoog in het vaandel heeft staan. De extreme hoeveelheid aan vluchtelingen die ons land instromen kiezen veelal voor behoud van de eigen cultuur en zetten zich vaak af tegen onze westerse cultuur. Dat vind ik onwenselijk. Vooral de islam behoort tot de ideologie die zorgt voor radicalisering. Helaas zitten onder deze vluchtelingen veel gelukszoekers. Verder wordt teveel gesold met onze ouderen. Bejaarden moeten nu vooral thuis blijven wonen. De zorg is er fors op achteruit gegaan. Ben je de weg kwijt, dan mag je vrij rondlopen. Tot slot zijn de vele belastingen een grote zorg.”

In 2017 haalde de PVV bij de landelijke verkiezingen in Rijswijk bijna 18% van de stemmen binnen, flink boven het landelijke gemiddelde van 13,1% destijds. Waarom is die populariteit van PVV juist in Rijswijk zo groot (geweest), denkt u?
“De PVV heeft bewezen een sterke partij te zijn die niet meer is weg te denken. In en rondom de steden is de islamisering sterk waarneembaar. Recent werd ook het afzetten tegen de Westerse samenleving versterkt door vechtpartijen en vernielingen rondom de wedstrijden van het Marokkaans elftal. Er werd door de politie nauwelijks ingegrepen.”

In 2013 richtte Ed Braam de lokale partij Beter voor Rijswijk op, die de meeste stemmen kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Momenteel heeft hij ook een zetel in de gemeenteraad.

In hoeverre stroken de politieke standpunten van PVV met die van uw lokale partij Beter voor Rijswijk?
“Er zijn raakvlakken, zoals het ouderenbeleid en de zorg. Ook de handhaving mag fors worden aangescherpt. De portemonnee van de belastingbetaler houden we ook lokaal graag zo laag mogelijk. De hondenbelasting is op initiatief van Beter voor Rijswijk afgeschaft. De motorrijtuigenbelasting (opcenten) kan ook omlaag.”

Kunt u een paar plekken noemen waar de PVV Zuid-Holland problemen wil aanpakken?
“Dit is meer een vraag voor de lijsttrekker Henk de Vree. Laat ik me beperken tot Rijswijk. Op dit moment wordt door de provincie hard gewerkt aan de energieleiding op de Beatrixlaan die warmte vanuit het havengebied moet gaan leveren. Daarnaast wordt de Hoornbrug gerenoveerd. Je ziet overal het verkeer toenemen. Het autobezit neemt nog steeds toe. Vanuit de provincie ontbreekt een actieve houding om te werken aan de wens voor een tunnel bij de Beatrixlaan, zodat de steeds groter wordende verkeerstroom naar en vanuit Den Haag kan worden aangepakt. Den Haag bouwt tienduizenden extra woningen, Er komen zeker tussen de 20 en 40 duizend verkeersbewegingen bij over de Beatrixlaan. De huidige Beatrixlaan met de vele verkeerslichten kan deze capaciteit niet bolwerken. De PVV geeft graag een extra duw de goede richting op, zodat de door Rijswijk gewenste en noodzakelijke tunnel er gaat komen.”

Verkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023. Iedere stemgerechtigde volwassene in Rijswijk kan dan zijn of haar stem uitbrengen op een van de Zuid-Hollandse politieke partijen.