De stijging van de afvalstoffenheffing blijft door verschillende maatregelen beperkt tot 2,7%.
De stijging van de afvalstoffenheffing blijft door verschillende maatregelen beperkt tot 2,7%. (Foto: Dirk Karten)

Begroting Zaanstad 2023-2026 vandaag naar de gemeenteraad

Algemeen

ZAANSTAD - Het college van Zaanstad presenteert haar eerste begroting aan de gemeenteraad. In lijn met het coalitieakkoord ‘Slagen maken’ zet het college in de begroting 2023-2026 in op het uitvoeren van bestaand beleid en niet op nieuw beleid dat tot structureel extra uitgaven leidt. Wethouder Financiën Stephanie Onclin biedt de begroting op 6 oktober aan aan de gemeenteraad.

13 oktober informatiemarkt over begroting in foyer van stadhuis

Wethouder Onclin: ‘Met deze begroting houden we rekening met de onzekere tijd waarin we leven. De hoge inflatie, stikstofcrisis en stijgende energieprijzen zorgen voor financiële zorgen bij onze inwoners, maatschappelijke, cultuur- en sportinstellingen en ondernemers. Daar nemen we maatregelen voor, in samenhang met de regelingen van het Rijk. Ook investeren we in de kwaliteit van onze stad, bijvoorbeeld door geld te reserveren om te vergroenen.’

Zaankanters ondersteunen: kansengelijkheid

Om inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te ondersteunen bij de enorme prijsstijgingen, richt gemeente Zaanstad een inflatiefonds in met in totaal voor 2022 en 2023 €2 miljoen. Onclin: ‘We komen samen met de gemeenteraad met een plan voor een goede besteding van dit geld, aanvullend op de maatregelen van het Rijk.’ Ook komt er twee ton beschikbaar om door te gaan met de inzet van brugfunctionarissen en op meer basisscholen mogelijk te maken.

Woonlasten

Het college wil de woonlasten van de Zaankanters niet verder verhogen dan nodig. Op de onroerendezaakbelastingen wordt daarom alleen een prijsindexatie van 2,3% toepast, net als op de rioolheffing. De stijging van de afvalstoffenheffing blijft door verschillende maatregelen beperkt tot 2,7%. Ook de kosten voor de begraafplaatsen stijgen niet verder dan de indexatie. De begraafplaatsen Westzaan, Marktstraat West en Zaandijk blijven open, als de raad akkoord gaat met het voorstel om het tekort te dekken vanuit de drie ton voor openbare ruimte.

Kwaliteit van de stad: verstedelijking

In de ambities van het coalitieakkoord staat de kwaliteit van wonen bovenaan. Het college werkt mee aan voldoende en betaalbare woningen, het verbeteren van de openbare ruimte en het uitbreiden van de maatschappelijke voorzieningen.

Duurzaamheid

Om te vergroenen is in deze begroting tot en met 2026 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Ook komt er een nieuw maaibeleid waarin 50 hectare gazon en ruwe vegetatie meer biodivers wordt gemaaid. Ook helpt de gemeente inwoners om hun energieverbruik te verminderen, door de uitvoering van het plan van aanpak energiearmoede met concrete maatregelen zoals energiecoaches, een FIXbrigade en doelgerichte subsidieregelingen.

Gezondheid

Gemeente Zaanstad wil de gezondheid van de stad als geheel vergroten, maar ook gezondheidsverschillen verkleinen. Daarom wordt er geïnvesteerd in de kosten voor opvoedondersteuning, wordt er gewerkt aan het preventie- en het sportakkoord en wordt er regionale gezondheidsvisie opgesteld.

Economie, kunst en cultuur

Om bij te dragen aan een inclusieve en bruisende stad, investeert het college onder meer in beeldende kunst en vormgeving, cultuurparticipatie en bereiden ze deelname voor aan Roze zaterdag en 50 jaar Zaanstad. Ook neemt de gemeente deel aan de ROM InWest als mogelijkheid om bedrijven die innoveren te ondersteunen.

Veiligheid

Samen met de partners werkt de gemeenteraad aan een veilig Zaanstad. Zo ontwikkelt gemeente Zaanstad onder meer een nieuw ondermijningsprogramma.

Financiële onzekerheid

Door veranderingen in het financieel stelsel vanuit het Rijk, verwacht de gemeente in 2026 en 2027 grote tekorten. In deze begroting wordt daar rekening mee gehouden door terughoudend te zijn met het doen van nieuwe structurele uitgaven. Bij de Voorjaarsnota 2023 hoopt men meer duidelijkheid te krijgen van het Rijk.

Informatiemarkt en raadsvergaderingen

Op 13 oktober is er een informatiemarkt over de begroting in de foyer van het stadhuis. Raadsleden kunnen dan hun technische vragen over de begroting stellen en meer inzicht krijgen in de onderdelen van de begroting. Op 27 oktober zijn de algemene beschouwingen, op 1 en 3 november bespreekt de raad de begroting tijdens het Zaanstad Beraad en op 8 november stelt de raad de begroting vast. De gehele begroting is vanaf 6 oktober te lezen op financien.zaanstad.nl

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Zaanstad

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
‘Doel is belangrijker dan het aantal uren’ Algemeen 26 nov, 07:00
Afbeelding
Burgemeester Hamming: ‘Mensen moeten zich veilig voelen op straat’ Algemeen 25 nov, 10:25
Afbeelding
A Christmas Carol komt tot leven in lezing Algemeen 25 nov, 09:37
Afbeelding
WK: zó stimuleerde Qatar de nationale voetbalgekte Oranje 24 nov, 15:00
Afbeelding
WK 2022: de best betaalde voetballers Oranje 24 nov, 13:30
Afbeelding
Geen Zaanse winst in Korfballeague Sport 24 nov, 09:44
Afbeelding
Zaanbocht weer prima Sintpodium Algemeen 24 nov, 09:30
Afbeelding
Jubileumjaar ZHC De Kraaien: honderd jaar jong Sport 24 nov, 07:00
Afbeelding
‘Babbels Live staat als grootste live muziekfestival van Zaanstad op de kaart’ Uitgaan 23 nov, 14:23
Afbeelding
Expositie Natuurlijk Natuur bij Galerie Staphorsius Uitgaan 23 nov, 13:56
Afbeelding
Kerstmarkt in Erasmushuis Uitgaan 23 nov, 13:26
Afbeelding
Dodelijk ongeval in Krommenie 112-nieuws 23 nov, 12:53
Afbeelding
Herfstwandeling door doopsgezind Zaandijk Uitgaan 23 nov, 09:12
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Zaanstad

Op Rodi Zaanstad volg je het laatste nieuws uit Zaanstad. Rodi Zaanstad informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Zaanstad

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Zaanstad in je mailbox.

Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief