Zuidwest op weg naar herstel met nieuwe Regiodeal: ‘Er moet nog veel gebeuren’

Nieuws
Mei Lan Chung en Martijn Balster samen met Ashana Pal en Artie Ramkhelawan
Mei Lan Chung en Martijn Balster samen met Ashana Pal en Artie Ramkhelawan (Foto: Harry Oosterveen)

Met Den Haag Zuidwest ging het niet goed. Daarom zette de gemeente samen met het Rijk vier jaar geleden de Regiodeal Den Haag Zuidwest op. Dit initiatief van 20 miljoen euro moest de leefbaarheid in dit deel van Den Haag verbeteren. Beide overheden werkten samen met bewoners en lokale ondernemers aan het vergroten van de sociale cohesie, werkgelegenheid, veiligheid en de economische positie van de wijken. Het is nu tijd om te bekijken of de doelen zijn gehaald.

Door Harry Oosterveen

De uitkomsten laten een wisselend beeld zien. Meer dan 2000 bewoners van Zuidwest raakten actief betrokken bij de diverse Regiodealprojecten als vrijwilliger of deelnemer. Da is meer dan de 500 waar gemeente en Rijk op mikten. Zij realiseerden daarnaast 6.500 vierkante meter nieuwe, kleinschalige bedrijfsruimte, meer dan de beoogde 5000 vierkante meter. Het percentage huishoudens met problematische schulden nam tussen 2019 en 2021 af van 22 naar 20%. “We kunnen helaas niet vaststellen of en in hoeverre de Regiodeal hieraan bijdroeg”, aldus de gemeente in haar beschouwende rapport.

Veiligheid

Minder duidelijkheid is er over de verbetering van de veiligheid in Zuidwest. Dit komt volgens de gemeente doordat er geen goede data beschikbaar zijn. De beoogde nulmeting via de Integrale Veiligheidsmonitor van het CBS in 2019 had een te lage respons. Bovendien is de landelijke manier van onderzoeken in 2021 aangepast, zodat de gegevens niet meer vergelijkbaar zijn. Daarnaast had de coronacrisis vermoedelijk grote invloed.

Terugblik

De doelstelling om 500 mensen naar werk te leiden is niet volledig behaald. De afstand tot de arbeidsmarkt bleek voor bewoners van Zuidwest veel groter dan de samenwerkende partijen vooraf veronderstelden. Wel zijn via projecten als Talentstart Honk1, Allekanten, WijkLeerbedrijf Zorg tientallen mensen aan werk geholpen. Het exacte aantal mensen is niet bekend. 

In buurtkamer Bij Betje aan het Westhovenplein blikken wethouder Martijn Balster van Welzijn, programmadirecteur Regiodeal Den Haag Zuidwest Mei Lan Chung, buurtkamercoördinator Ashana Pal en Artie Ramkhelawan van sociale supermarkt KIES! terug op vier jaar Regiodeal Zuidwest.

Noodzakelijk

De Regiodeal was noodzakelijk”, aldus Balster. “Na de economische crisis bleef het verdere opknappen van Zuidwest (Morgenstond, Vrederust, Bouwlust en Moerwijk), uit. Alle reden om met het Rijk te kijken wat er kon gebeuren. Met de Regiodeal wilden we de bewoners weer betrekken bij hun wijk en hen perspectief bieden.” Uit onderzoeken bleek dat de bewoners van Zuidwest flinke behoefte hadden aan ontmoetingsplekken. Balster: “We creëerden acht nieuwe plekken en langzamerhand weten zij elkaar te vinden.” De samenwerkende partners stopten projecten die niet liepen. “We versterkten die initiatieven die wel succesvol waren, zoals de participatiekeuken, of begonnen nieuwe.”

Nieuwe Regiodeal

Ontevreden is men niet over de Regiodeal. En dus mag Den Haag zich opmaken voor een nieuwe Regiodeal voor Zuidwest, waarmee 40 miljoen euro gemoeid zal zijn. Balster: “We hebben dan 20 jaar om te investeren in Zuidwest. Heel ambitieus allemaal. Zijn we er dan? Nee, nog lang niet, er moet hier nog veel gebeuren. De eerste stappen op weg naar herstel van Zuidwest zijn gezet.” Programmadirecteur Chung: “Er is veel energie en veerkracht bij ons en de bewoners om Zuidwest er weer bovenop te helpen.” “Maar fatsoenlijke huizen, een beter veiligheidsgevoel, de energietransitie zijn issues waaraan we nog heel wat werk hebben”, weet ook Martijn Balster.

Blij

Ashana Pal is ondertussen blij dat de uit 2018 stammende buurtkamer Bij Betje een Regiodeal-project is geworden. Hierdoor kan zij buurtbewoners meer bieden dan voorheen. “Zoals taallessen, inloopochtenden van de woningbouwcorporaties, knutselen, cursussen of hulp bij armoede”, zegt Pal. “Maar we zijn ook open voor een praatje en koffie, want er is veel eenzaamheid. Tachtig gezinnen kunnen hier ontbijtpakketten ophalen.” 

KIES

Artie Ramkhelawan vertelt over de voedselbankwinkel KIES!, ook een Regiodeal-project. “Bij ons kun je je eigen boodschappen uitkiezen. Het aantal gebruikers stijgt en dat is wel minder. Met de prijsstijgingen komen de middeninkomens in de problemen.” KIES! is een sociaal gebeuren, stelt Ramkhelawan. “Je kunt bij ons terecht voor een koffie of een soepje. Mensen willen kwijt wat er speelt en dat doen ze bij mij in de winkel”,  besluit Ramkhelawan.