Casino Huisduinen hersteld en herbestemd - Logementsgebouw van Speer onderdeel Atlantikwall in het Waddengebied
Nieuws

DEN HELDER - Jarenlang was het Casino in Huisduinen een omstreden herinnering aan het oorlogsverleden van de stad Den Helder. Maar nu deze zwarte bladzijde steeds verder achter ons ligt, komen er nieuwe impulsen om de herinnering aan de betekenisvolle periode in onze geschiedenis levend te houden. Herstel en behoud van oorlogsgebouwen in de Atlantikwall in het Waddengebied is een project dat een subsidie toegekend heeft gekregen van het Waddenfonds.

Het voormalige Logementsgebouw van de Duitse Marine, in de volksmond het Casino, is een van de plekken uit het project dat door Zeestad en Stichting Stelling Den Helder volledig is opgezet. Het totale project onder de naam ‘Atlantikwall in het Waddengebied’ is opgezet in samenwerking met een aantal partners uit Noord-Holland, Friesland en Groningen en is door Zeestad ingediend bij het Waddenfonds. Het gehele project beloopt ruim 4,4 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft aan dit grote project ruim 2,8 miljoen subsidie toegekend.

Nieuw leven voor het Casino

Honderd procent bewijs is er niet voor, maar de restanten van het Casino vertonen de signatuur van Albert Speer, de rijksbouwmeester van Hitler. Het pand werd in 1942 in gebruik genomen als Logementsgebouw voor de Duitse bezetter. Het is een opvallend gebouw in neoclassicistische bouwstijl maar na de oorlog is het in vergetelheid geraakt. Het terrein en het gebouw vervielen en in 2009 werd het ook nog eens grotendeels door brand verwoest. Met het plan om het her te bestemmen tot bezoekerscentrum voor de Atlantikwall, krijgt het pand een nieuwe en passende functie.
Verleden bewaren voor de toekomst

Waar na de oorlog amper aandacht werd geschonken aan mens, verhaal en bouwwerken omdat alles in het teken stond van vergeten en wederopbouw, lijkt nu pas de tijd rijp voor het verduurzamen en beleven van de militaire bouwwerken en plekken in het landschap. Ook voor het omstreden erfgoed zoals de Atlantikwall. Er is een groeiende belangstelling voor alles wat met de Tweede Werelddoorlog te maken heeft. Dat geldt voor Nederlanders, maar evengoed voor onze buitenlandse gasten, niet in de laatste plaats voor de generaties naoorlogse Duitsers. Het is een verhaal dat door zijn directe verbondenheid met de Tweede Wereldoorlog en vele zichtbare overblijfselen bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. Deze ommekeer is net op tijd om met dit project nog de laatste ooggetuigenissen vast te leggen en de fysieke overblijfselen te bewaren en deels toegankelijk te maken. Zo kan deze bewogen geschiedenis bewaard blijven voor het nageslacht.
Wanneer zijn de resultaten zichtbaar

De Huisduiner Ontwikkelingsmaatschappij (HOM) heeft de intentie uitgesproken het Casino over te dragen aan BOEi. BOEi is een landelijk opererende maatschappelijke organisatie gericht op herstel en herbestemming van monumenten. Nu de toekenning van de subsidie er is, kunnen partijen samen met Zeestad de uitwerking van het bezoekerscentrum verder concretiseren alsmede onderzoeken wat de best passende invulling is voor de secundaire ruimtes van het gebouw opdat de herbestemming in totaliteit succesvol kan zijn. Aan de definitieve invulling en het ontwerp wordt in de komende maanden gewerkt. Als de planning naar verwachting verloopt, is het Casino eind 2017 hersteld en herbestemd.