Cursus reanimeren gemeente Opmeer

Onderwijs
Een AED-apparaat redt levens.
Een AED-apparaat redt levens. (Foto: archief Rodi Media)

Je hoopt het nooit mee te maken: een reanimatie. Toch is het fijn om te weten wat je kunt doen in geval van nood. Zeker omdat bij bewusteloosheid of een hartstilstand elke seconde telt. Hoe eerder jij in actie komt, hoe groter de kans is dat het slachtoffer overleeft.  

Gemeente Opmeer organiseert binnenkort weer nieuwe opleidingen voor AED-bedieners. Deze apparaten hangen op meerdere plekken binnen de gemeente en kunnen worden ingezet als iemand een hartstilstand krijgt. 

Kan en wilt u zich inzetten voor de medemens in deze gemeente? Dan kunt u zich aanmelden. U krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad. Er zijn op verschillende dagen nog enkele plekken vrij. Heb hart voor elkaar en doe mee! 

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom op: 

  • Dinsdag 13 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur 
  • Woensdag 14 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur  
  • Woensdag 14 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur 

Aanmelding via antoinetteloostaverne@hotmail.com