CSAV Turnlust start met nieuwe lessenseries van het Nijntje beweegdiploma.
CSAV Turnlust start met nieuwe lessenseries van het Nijntje beweegdiploma. ((Foto: aangeleverd))

Nijntje beweegdiploma helpt peuters en kleuters in Den Helder

DEN HELDER - CSAV Turnlust, afdeling gymnastiek, start donderdag 6 februari met nieuwe lessenseries van het Nijntje beweegdiploma. De lessen worden gegeven op donderdag in De Draaikolk, Dollardlaan 202. Onder leiding van gespecialiseerde trainsters volgen de peuters en kleuters speelse lessen die erop gericht zijn de kinderen beter te leren bewegen.

Dat een kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Daar komt nu verandering in! Vanaf nu kan dit bij CSAV Turnlust. In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. Veel bewegen is belangrijk voor uw kind. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met Nijntje bij Turnlust

CSAV Turnlust afdeling Gymnastiek is met nijntje een samenwerkingsverband aangegaan met diverse instanties; zoals Sportservice, GGD Noord-Holland, Fysio Huiberts, Dieet & co, Kappio en Stichting Kinderopvang Den Helder, met als doel om meer jonge kinderen spelenderwijs te leren bewegen.

Enthousiaste reacties

Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd. "Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!"

Meer weten over het Nijntje beweegdiploma? Neem gerust contact op via info-nijntje@turnlust.com. Of kijk op www.turnlust.com/nijntje.html.

Meer berichten