Spelende kinderen op de nieuwe speeltoestellen van Jozefschool in Venhuizen.
Spelende kinderen op de nieuwe speeltoestellen van Jozefschool in Venhuizen. ((Foto: Team Sportservice))

Nieuw ingericht schoolplein laat kinderen meer bewegen

BOVENKARSPEL / VENHUIEN - Basisscholen 't Palet in Bovenkarspel en de Jozefschool in Venhuizen hebben een nieuw ingericht schoolplein, waar de leerlingen worden gestimuleerd om meer en beter te bewegen. Met begeleiding vanuit Team Sportservice is een goed doordacht schoolplein gecreëerd, waar ieder kind op eigen niveau en binnen de eigen interesse kan bewegen.

In het kader van het project Ik Lekker Fit wilde 't Palet een schoolplein dat aansluit op een gezonde en actieve leefstijl bij de kinderen. Er zijn op het schoolplein een aantal aanpassingen gemaakt, waardoor er meer duidelijkheid en structuur op het plein is. Dit stimuleert de leerlingen om meer te bewegen en heerst er een veilige sfeer.

De Jozefschool heeft niet alleen de inrichting van het plein geoptimaliseerd, maar zij hebben ook nieuwe speeltoestellen aangeschaft. De Rabobank heeft hierbij een deel gesponsord en een deel van de opbrengst van de Fancy Fair op school kwam ten goede aan deze toestellen. De nieuwe speeltoestellen vallen goed in de smaak bij de kinderen, dit is te zien aan het nu al intensieve gebruik ervan.

Meer berichten