Wordt de Marimbahal gesloopt of gerenoveerd? Nunnikhoven (BVR) hoopt vurig op ‘t laatste

Algemeen
“In het belang van de sport in Rijswijk hoop ik dat de raadsleden kiezen voor een renovatie van de Marimbahal”, aldus Remco Nunnikhoven (Beter voor Rijswijk).
“In het belang van de sport in Rijswijk hoop ik dat de raadsleden kiezen voor een renovatie van de Marimbahal”, aldus Remco Nunnikhoven (Beter voor Rijswijk). (Foto: Robert Heijdemann)

Ruim 50 jaar was de Marimbahal dé plek voor de Rijswijkse binnensport, de locatie waar kampioenschappen zijn gewonnen. Tijd voor sloop? “Nee, zeker niet. Rijswijk krijgt er nog zo’n 20.000 inwoners bij. Daarnaast groeien onze sportverenigingen de laatste jaren fors. De Marimbahal hebben we de komende jaren jaar hard nodig,” zegt BVR-raadslid Remco Nunnikhoven (Beter voor Rijswijk). “Na een opknapbeurt biedt deze sportzaal uit 1970 weer tien jaar ruimte aan veel sporters.”

“In deze tien jaar kan de gemeente kijken of de groeiende vraag zich doorzet. Zo ja, dan kan ze de bouw van een nieuwe hal zoals de Altis voorbereiden.” Remco Nunnikhoven stond op zijn zevende jaar al op het veld bij korfbalvereniging Refleks. Tot zijn raadslidmaatschap zat hij ook in de Rijswijkse Sportraad. Hij is dan ook overtuigd van het belang van sport. “Voor de gezondheid van volwassenen en het ontwikkelen van een teamgeest bij de jeugd: er samen voor gaan.”

2.000 nieuwe sporters

De komende tijd groeit Rijswijk gestaag door. Remco: “Denk maar aan Rijswijk-Buiten, de flats bij de Beatrixlaan, het havengebied, de studenten in de Plaspoelpolder. Zo’n 20.000 nieuwe Rijswijkers. Volgens landelijke onderzoeken doet ruim 10% aan sport bij sportverenigingen. Dat zijn dus 2.000 nieuwe sporters. En wij hebben nu al te weinig trainingsruimte. Het aantal trainingen zijn teruggebracht en veel jeugdteams wijken al uit naar Den Haag.”

Tekort zaalruimte

In het in augustus 2018 opgeleverde rapport ‘Ruimte voor de Sport in Rijswijk’ wordt al aangegeven dat er een tekort bestaat aan zaalruimte. Dit tekort zal, aldus het rapport, de komende jaren toenemen op basis van de toename van het aantal bewoners. Gezien het bovenstaande lijkt het logisch en gerechtvaardigd dat er op korte termijn meer zaalruimte komt. 

De bestaande Marimbahal kan snel weer in gebruik zijn

Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte vanuit het bewegingsonderwijs overdag en de behoefte aan avondgebruik door sportclubs. “Met de voorbereiding erbij duurt dat nog zeker zes jaar voordat zo’n nieuwe sportzaal er staat, ” vult Remco aan. “De bestaande Marimbahal kan snel weer in gebruik zijn”.

Renovatie Marimbahal

De Marimbahal werd in 1970 in gebruik genomen. Het jaar ook dat Rijswijk de sportstad van het jaar werd. De Marimbahal was ook jarenlang in gebruik bij Europees Kampioen Volleybal Inter Rijswijk. Remco: “Renovatie van de Marimbahal voor het verlengen van de gebruiksduur met ongeveer tien jaar is becijferd op anderhalf miljoen euro. Ter vergelijking: nieuwbouw van een sporthal is zeven miljoen euro. Zo’n nieuwe hal zal ook nog jaren op zich laten wachten, met alle negatieve gevolgen voor de sportverenigingen die niet verder kunnen groeien met nieuwe leden en voor Rijswijkers die de komende jaren willen sporten.” 

Anderhalf miljoen euro voor renoveren versus zeven miljoen euro voor nieuwbouw

Donderdag 9 juni staat de ‘Ruimte voor de Binnensport in Rijswijk’ op de agenda van Forum Stad en Samenleving van de gemeenteraad. “In het belang van de sport in Rijswijk hoop ik wel dat de raadsleden kiezen voor een renovatie van de Marimbahal”, besluit Remco.

Buurthuiskamer

Een Marimbahal die weer door sporters gebruikt wordt. Daarmee gaat een grote wens van de Bewonersvereniging Muziekbuurt in vervulling. “Wij hadden voor de sluiting van de Marimbahal op de begane grond een Buurthuiskamer. Met veel bezoekers. ’s Ochtend kwamen ouderen en eenzame buurtgenoten gezellig koffie drinken. En de bingo was een groot succes”, vertelt een woordvoerder. Juist in de Muziekbuurt is veel behoefte aan onderling contact. “Voor Buitenspeeldag op 8 juni verschijnt ons twee maandelijkse krantje weer.” Ze gaan de Forum-vergadering in elk geval volgen.