Merel van Rooy (PvdA Zuid-Holland): ‘We kunnen de grootste worden’

Politiek
Merel van Rooy woont met Gijs van Malsen en hun dochters in de wijk Leeuwendaal.
Merel van Rooy woont met Gijs van Malsen en hun dochters in de wijk Leeuwendaal. (Foto: PR)

Merel van Rooy, campagnecoördinator bij PvdA Rijswijk en echtgenote van wethouder Gijs van Malsen (PvdA), heeft zich verkiesbaar gesteld op de lijst van de Provincie Zuid-Holland. Wij vroegen haar waarom.

Waarom hebt u voor PvdA Zuid-Holland gekozen?
“Ik stel me verkiesbaar omdat de provincie belangrijke keuzes maakt. Over of onze omgeving groen of grijs is, of de fietser voorrang krijgt of de auto, of er sociale woningen gebouwd worden of villa’s, en of we vaart maken met verduurzaming of niet. De PvdA kiest provinciaal voor meer groene en sociale woningen, meer natuur in de buurt en meer OV, meer fiets- en wandelroutes en minder asfalt. Voor de PvdA gaat groen boven grijs, saamhorigheid boven ieder voor zich. Willen we dat parken en natuur beschikbaar zijn voor iedereen, of verkopen we het aan mensen met geld? Dat soort keuzes gaat het om.”

Ik heb twee kleine dochtertjes en een derde op komst

“Ik heb twee kleine dochtertjes en een derde op komst, en voel voor hen extra haast. We kunnen ons het niet permitteren nu grijze keuzes te maken. We zitten daar de komende veertig jaar aan vast. De PvdA gaat voor die sociale, eerlijke en groene toekomst. Daarom kies ik voor de PvdA Zuid Holland.”

Denkt u dat PvdA Zuid-Holland relatief veel stemmen zal krijgen in Rijswijk?
“Daar ben ik van overtuigd. Om mij heen hoor ik dat Rijswijkers genieten van de groene parken en het vele water om ons heen. Maar ook over gevaarlijke kruispunten en veel razend verkeer. Wist je dat Rijswijk daardoor de vieste lucht van Nederland heeft? Rijswijkers leven daardoor jaren korter. En we lopen in Rijswijk ontzettend achter met duurzame energie. De dure energierekening wordt in Rijswijk echt gevoeld, we moeten dus vaart maken met isolatie en verduurzaming van energie – waar we zélf, en niet de grote energiebedrijven, de vruchten van plukken.”

Een stem op PvdA in de provincie is een stem voor PvdA én GroenLinks in de Eerste Kamer

“En ik weet dat Rijswijkers slim en strategisch stemmen. Met een stem op de PvdA in de provincie stem je voor PvdA én GroenLinks in de Eerste Kamer. We kunnen de grootste worden, en dus ook landelijk eindelijk eerlijke en groene keuzes gaan maken.”

Welke problemen die relevant zijn voor Rijswijk wil PvdA Zuid-Holland aanpakken?
“Wat nu speelt is de herinrichting van de Geestbrugweg en de verbinding met de Binckhorst: de PvdA wil ruim baan voor groen, wandelen, fiets en OV. Dat is het ook het veiligst voor de kinderen. Verder gaat het om steun van de provincie voor de ondertunneling van de Beatrixlaan. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en maakt ruimte voor groen en sociale woningen. Andere zaken zijn zorgen dat de Victory Boogiewoogie tunnel meer gebruikt wordt, subsidies voor isolatie van woningen en duurzame energie en zorgen voor biodiversiteit en meer groen, bijvoorbeeld behoud van de landgoederenzone.”

Moet de kiezer verder nog iets weten?
“Zaterdag 11 februari hebben we de campagne aftrap met gedeputeerde Anne Koning in Oud-Rijswijk, kom vooral langs - we horen graag wat u belangrijk vindt. En natuurlijk: ‘Zuid Holland eerlijk, groen en mooi? Stem Merel van Rooy!’”