CDA wil snel verder met woningbouw in Driesprong Kwintsheul

Huis
Gebied De Driesprong in Kwintsheul waar woningen worden gebouwd.
Gebied De Driesprong in Kwintsheul waar woningen worden gebouwd. (Foto: Google Maps)

CDA Westland dringt aan op een snelle voortzetting van de woningbouw in het nieuwbouwproject De Driesprong in Kwintsheul. De fractie is bang dat de woningbouw stil komt te liggen, nadat de provincie Zuid-Holland de gemeenteraad van Westland heeft bekritiseerd over een woningbouwplan dat afwijkt van de provinciale eisen: de gemeente wilde meer sociale koopwoningen bouwen in plaats van de door de provincie vereiste sociale huur.

De gemeenteraad van Westland heeft onlangs een amendement aangenomen waarin wordt gepleit voor de bouw van meer sociale koopwoningen in De Driesprong. Hoewel de eerste fase van het project ongewijzigd blijft met 36 sociale huurwoningen, wil de meerderheid van de raad in de volgende fases meer sociale koopwoningen realiseren. De provincie heeft een brief gestuurd naar de gemeente waarin ze aangeeft het niet eens te zijn met deze wijziging.

Provinciaal belang

Volgens de provincie wordt hiermee inbreuk gemaakt op het provinciaal belang van voldoende sociale huurwoningen. In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat minstens 30 procent sociale huurwoningen gerealiseerd moet worden, en de provincie heeft medewerking verleend aan het plan onder deze voorwaarde. Het aangenomen amendement kan echter leiden tot minder of zelfs geen sociale huurwoningen, wat de provincie onaanvaardbaar vindt gezien het tekort aan sociale huurwoningen in de gemeente Westland.

63 sociale huurwoningen

Volgens het regionale woningbouwprogramma van de provincie zijn er in de periode 2022-2030 1.420 sociale huurwoningen gepland in de gemeente Westland, waarvan 63 in De Driesprong. De provincie benadrukt dat de gemeente niet voldoet aan de afspraak om 1.800 woningen te realiseren. Momenteel zijn er al 281 sociale huurwoningen gerealiseerd en staan er nog 1.420 gepland. Dit betekent dat de benodigde 1.800 woningen niet gehaald worden.

Woonbehoefte Westlanders

In april werd tijdens een werkbezoek van minister Hugo de Jonge aan het Westland aangegeven door wethouder Ferwerda dat de 30% sociale huur-norm misschien niet past bij de woonbehoefte van de meeste Westlanders, en dat woningbouwbeleid geen ‘one size fits all’-kwestie is. De minister zegde toen toe hier in een vervolgafspraak op terug te komen en met elkaar te kijken wat haalbaar was in het Westland. 

‘Meer behoefte aan sociale koopwoningen’

CDA Westland is teleurgesteld over het optreden van de provincie. André van den Berg, raadslid van GemeenteBelang Westland, geeft aan dat er in Kwintsheul meer behoefte is aan sociale koopwoningen. Hij verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat 24 procent sociale huur voldoende is in Westland. Van den Berg stelt dat het provinciale beleid niet overeenkomt met de woonvisie van de gemeente, waarin staat dat er 30 procent sociale huur en 5 procent sociale koop gerealiseerd moet worden. Hij benadrukt dat de provincie haar wil oplegt, ondanks het besluit van de gemeenteraad. CDA Westland heeft het college gevraagd om snel te handelen en de vertragingsschade te beperken.