Minister De Jonge en gedeputeerde Koning namen kijkje in Westland

Huis
Gedeputeerde Anne Koning, wethouder Barend Rombout, wethouder Michiel Ferwerda, minister Hugo de Jonge.
Gedeputeerde Anne Koning, wethouder Barend Rombout, wethouder Michiel Ferwerda, minister Hugo de Jonge. (Foto: Thierry Schut)

Minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Anne Koning gingen vandaag in gesprek met wethouders Michiel Ferweda en wethouder Barend Rombout over de woningbouwopgave waar Westland voor staat. De wethouders vertelden onder meer over de Westlandse Flexroute. Ook kwam de 30% sociale huur-norm ter sprake.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en gedeputeerde Anne Koning (Wonen en Ruimtelijke Ordening) van de provincie Zuid-Holland brachten vandaag een werkbezoek aan de Gemeente Westland. Zij werden ontvangen door wethouder Michiel Ferwerda (Gebiedsontwikkeling en Bouwen), en wethouder Barend Rombout,(Volkshuisvesting). Burgemeester Bouke Arends heette de gasten welkom op het gemeentehuis aan de Verdilaan. Het gezelschap ging vervolgens met de fiets op pad om de omgeving te verkennen. “Een mooie manier om het dichtbebouwde Westland te ervaren.”

Westlandse Flexroute

Het bezoek stond in het teken van het woningbouwprogramma van de Gemeente Westland. De bestuurders gingen het gesprek aan over de doelstellingen voor woningbouw voor de komende jaren en bespraken hoe ze daar samen in op kunnen trekken. Verder werd de Westlandse Flexroute besproken en bezochten ze een van de permanente woningbouwlocaties binnen dit woonprogramma: de Vlietweg in Naaldwijk, ook wel ‘De Puntzak’ genoemd in de volksmond, waar volgens de plannen ca. 400 permanente woningen komen te staan.


Wethouders Michiel Ferweda en Barend Rombout begeleidden minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Anne Koning door Westland. - Thierry Schut

Rondetafelgesprek

In basisschool De Hoogvlieger in Naaldwijk werd het bezoek afgesloten met een rondetafelgesprek. Daar sloten ook enkele vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars aan om het bezoek van de minister na te bespreken. Waarna er vervolgens is gekeken hoe de verschillende overheden elkaar kunnen helpen.

Versneld bouwen

Wethouder Ferwerda kijkt terug op een geslaagd bezoek: ‘’Vandaag gingen we op pad met de minister en gedeputeerde om te praten over de grote woningbouwopgave waar we mee aan de slag moeten. We delen de ambitie om versneld te bouwen voor al onze inwoners, jongeren, mensen met een urgente woonbehoefte, ouderen en andere doelgroepen.”

Vervolgafspraak 

Maar, stelt de wethouder wel: “Woningbouwbeleid is geen ‘one size fits all’. Als gemeente weten wij goed waar behoefte aan is, wat er leeft en waar draagvlak voor is. Deze boodschap heb ik aan de minister en gedeputeerde meegegeven vandaag. Minister De Jonge stelde een vervolgafspraak voor om met elkaar te kijken wat binnen de ambitie haalbaar is.’’ 

30% sociale huur?

De bedoeling van het kabinet is namelijk dat alle gemeenten in Nederland naar 30% sociale huurwoningen toegroeien. Dit is om landelijk een tot betere verdeling komen als het gaat om het aantal sociale huurwoningen in de woningvoorraad. In het Westland ligt dat percentage rond de 20%, terwijl het in regiogemeenten Den Haag en Zoetermeer bijvoorbeeld rond de 40% ligt. De vraag is alleen of 30% sociale huur wel haalbaar is voor het Westland. En een vraag die daarmee samenhangt, is of sociale huur wel aansluit bij de woonbehoefte van de meeste Westlanders. Over dit soort vraagstukken werd gesproken met de gedeputeerde en minister. Wethouder Ferwerda heeft alle vertrouwen in het vervolggesprek: “We kunnen er samen goed uit komen.”