Wethouder Barend Rombout biedt ontslag aan

Politiek
Voormalig wethouder Barend Rombout.
Voormalig wethouder Barend Rombout. (Foto: Boerlage fotografie vof)

Donderdagmiddag 8 juni heeft de gemeenteraad van Westland een ontslagbrief ontvangen van wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig, Zorg en welzijn, Cultuur, Volkshuisvesting, Dienstverlening en 4e locoburgemeester).

Rombout diende zijn ontslag in naar aanleiding van de aangenomen motie van wantrouwen in de extra raadsvergadering, woensdag 7 juni. Het ontslag is per direct ingediend en inmiddels ‘toegekend’. Hij is dus officieel geen wethouder meer.

De motie van LPF en CDA en mede ingediend door D66, werd in de extra raadsvergadering van woensdagavond over de perikelen rond de verhuizing van de WOS naar het cultureel centrum De Veiling door alle fracties gesteund. Alleen Westland Verstandig steunde hun wethouder.

Het was niet alleen de verhuizing van de lokale omroep WOS vanuit ’s-Gravenzande naar de Poeldijkse Veiling die de wethouder opbrak. In de commissie van afgelopen maandag bleek dat het aantal Wmo-uren huishoudelijke hulp nog niet was teruggebracht naar het oude niveau.

Bij 101 Wmo-cliënten was beknibbeld op het aantal uren huishoudelijke hulp. Zonder hun medeweten waren zij op een lichter niveau gezet. Een lichter niveau betekent minder recht op uren thuiszorg. Ook mantelzorgers waren niet op de hoogte gesteld. De wethouder zei in de commissie van maandag 5 juni te zijn geschrokken van de stand van zaken: Voor 48 van de 101 cliënten was het aantal uren nog niet teruggedraaid. Terwijl de opdracht van de raad aan de wethouder was zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. En Rombout had gezegd voortvarend met de zaak aan de slag te gaan.

Voorliegen

Afgelopen maandag zei hij in de commissie dat Tzorg het wegens personeelsgebrek niet voor elkaar had gekregen alle dossiers te behandelen. Dat klopt niet, stelde CDA-raadslid Anja van der Eijk. Zij zegt te zijn benaderd door de directeur van Tzorg die aangaf de dossiers pas drie dagen in bezit te hebben.

De motie-indieners verwijten de wethouder verder een gebrek aan dossierkennis. Maar ‘vooral het voorliegen van de gemeenteraad’ zoals in de motie staat, is de reden voor het opzeggen van het vertrouwen in Rombout. Als een wethouder na een motie van wantrouwen ontslag neemt, gaat dat ontslag onmiddellijk in.

Het Westlands college van B&W heeft nu nog vier wethouders: Ben van der Stee uit Kwintsheul (Westland Verstandig; Financiën, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken), Anko Goudswaard uit Naaldwijk (Gemeentebelang Westland; Sport, Onderwijs, Recreatie en toerisme, Evenementenbeleid, Communicatie en marketing, Organisatie, Informatievoorziening en ICT, Klachtenmangement), Pieter Varekamp, eveneens uit Naaldwijk (VVD Westland; Economie, Mobiliteit, Arbeidsmigratie, Energietransitie) en Michiel Ferwerda uit ‘s-Gravenzande (Gemeentebelang Westland; Openbare Ruimte, Bouwen en gebiedsontwikkeling, Milieu en Klimaat en Dierenwelzijn).

Wachtgeld

Wethouders hebben recht op wachtgeld als ze worden weggestuurd, niet terugkeren na verkiezingen of niet worden herbenoemd in een nieuw college.

De ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80% van het laatstgenoten inkomen, daarna 70% gedurende de rest van de uitkeringsduur. Bij drie maanden werk krijgen ze zes maanden wachtgeld, tussen drie maanden en twee jaar is het twee jaar wachtgeld, en bij meer dan twee jaar werken ontvangen ze drie jaar en twee maanden wachtgeld.

Als een wethouder tijdens het wachtgeld een andere baan accepteert, vervalt het wachtgeld, tenzij het inkomen lager is, dan wordt het aangevuld tot het wachtgeldniveau. Een afgetreden wethouder heeft sollicitatieplicht, zoals iedereen met een uitkering. (Bron: Leidsch Dagblad)

Achtergrond

Barend Rombout, met ingang van vandaag oud-wethouder, is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij is een inwoner van Maasdijk. Gedurende 25 jaar heeft hij diverse functies bekleed binnen de politie van Rotterdam. Vervolgens heeft hij 18 jaar bij de gemeente Rotterdam gewerkt, voordat hij een aantal jaren als ondernemer actief was. Daarna heeft hij de positie van concerndirecteur bij de gemeente Westland bekleed, om uiteindelijk wethouder te worden.