Bijna duidelijkheid over ouderenwoongroep bij oude Naaldhorst

Politiek
Komt hier een ouderenwoongroep? Dat weten we als het goed is over zes maanden.
Komt hier een ouderenwoongroep? Dat weten we als het goed is over zes maanden. (Foto: Google Maps)

Of de komst van een ouderenwoongroep naast de oude De Naaldhorst werkelijkheid wordt, moet over een half jaar duidelijk worden. Daarvoor heeft de gemeenteraad woensdagavond 13 september unaniem een motie aangenomen.

Door Evelyne Lammerding

De oude Naaldhorst aan de rand van Naaldwijk staat inmiddels 10 jaar leeg. Naast het lege pand ligt een stuk gemeentelijke grond. De gemeente wilde die pas gaan ontwikkelen als de eigenaar van het leegstaande vastgoed, klaar is om de herontwikkeling van het pand te beginnen. Daar wil de raad niet meer op wachten.

Het CDA diende samen met Westland Verstandig een motie in om de grond te bestemmen voor het Wooninitiatief Naaldwijk. Het CDA betoogt te vaak stilstand in woningbouwprojecten te bespeuren. Door de grond voor de woongroep te bestemmen wil de fractie ‘proberen iets van de grond te krijgen’, aldus CDA-raadslid Klinkspoor.

Westland Verstandig-fractievoorzitter Peter Duijsens wijst erop dat De Naaldhorst sinds 2013 leegstaat. De gemeente heeft destijds gezegd het gebiedje integraal te willen ontwikkelen. Dat betekent dat de gemeente wil wachten met bouwen totdat de eigenaar van het pand klaar is om tot actie over te gaan. “Dat houd je niet vol,’’ stelt Duijsens. “Wachten tot 2016 was goed, maar nu niet meer.’’

Hij haalt ook naar voren dat de eigenaar zes keer een belofte heeft gedaan het vastgoed te ontwikkelen. “De laatste belofte is van 2021. In januari 2022 zou de eerste paal de grond ingaan. In verband met hun vastgoedstrategie is dat uitgesteld tot 2027. Zo ga je niet om met maatschappelijk vastgoed,’’ stelt hij. Duijsens gelooft bovendien niet meer in de nieuwste belofte.

Reservering

GemeenteBelang Westland vond het nog te vroeg om de grond vast te leggen voor een initiatief. Na overleg met de indieners is de motie daarom aangepast.

De grond wordt voor een half jaar gereserveerd voor het woongroepinitiatief. In die zes maanden kan de gemeente de groep steunen om met een concreet voorstel te komen. De raad heeft die motie unaniem aangenomen.

Afgesproken is dat de gemeenteraad over een half jaar wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het initiatief. In de tussentijd kunnen ook andere initiatieven worden ingediend.

Enthousiast leek wethouder Carlieke van Staalduinen (Westland Verstandig, Volkshuisvesting) niet over de motie, maar zij heeft wel toegezegd ermee aan de slag te gaan. Er is al contact met Wooninitiatief Naaldwijk heeft zij gezegd en ‘we proberen het binnen een half jaar te doen.’ Van Staalduinen noemt dat een uitdaging, maar komt over een half jaar op het onderwerp terug bij de raad.