Zorgen over het aantal kwetsbare stadsgenoten

Nieuws
Afbeelding
(Foto: PR)

Sociale Fondsen Den Haag merkt dat steeds meer mensen financieel in de knel komen, en ging daarover in gesprek met Mariëlle Vavier, wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid. Beide partijen spraken hun groeiende zorgen uit.

Sociale Fondsen Den Haag (SFDH) verleent hulp aan Haagse inwoners, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en geen beroep (meer) kunnen doen op sociale voorzieningen. Zowel de wethouder als SFDH maken zich zorgen over de toenemende armoede in de stad, en spraken daarover met elkaar bij Brouwerij de Prael. 

‘Er zijn enorme uitdagingen in de maatschappij. De grootste uitdaging is het taboe op armoede en de schaamte doorbreken, zodat mensen op tijd hulp zoeken. Daarin is SFDH wel een onmisbare schakel”, benoemde de wethouder. En voegde toe dat de gemeente het bereik van armoederegelingen wil vergroten in de komende periode. Scarlett Zwartkruis van SFDH onderschrijft dit. ‘We zien veel mensen die buiten bepaalde regelingen vallen en daarom is het geweldig dat we elkaar zo kunnen aanvullen.”

SFDH is onlangs gestart met een campagne voor mensen die hun energiecompensatie niet nodig hebben en daarmee andere Hagenaars willen helpen. ‘We krijgen veel schrijnende verhalen binnen, juist in deze tijd is het helpen van anderen hard nodig.”

Fonds 1818, dat onder meer regionale projecten steunt die zich richten op het voorkomen en verminderen van financiële problemen onder kwetsbare groepen, verdubbelt de opbrengst van de campagne tot een maximale bijdrage van € 50.000. Jouw donatie wordt dus twee keer zoveel waard. Doneren aan SFDH kan via de website: www.socialefondsendenhaag.nl.