Commissie spreekt over beleid voor psychisch kwetsbare inwoners in Hoorn

Gemeentenieuws
Afbeelding
Foto: vincentdevriesfoto.nl

HOORN - In de raadszaal van het stadhuis in Hoorn vindt dinsdag 16 april om 20.00 uur een commissievergadering plaats. In deze vergadering wordt gesproken over beleid voor psychisch kwetsbare inwoners en wordt de commissie gevraagd akkoord te gaan met onderzoek naar een locatie voor prikkelarm wonen.

Om psychisch kwetsbare inwoners de best mogelijke ondersteuning te bieden, werken alle Westfriese gemeentes met elkaar en met maatschappelijke partners samen. In 2018 is hiervoor een plan opgesteld. Hierin staan regels over lokale en regionale verantwoordelijkheden op dit thema en hoe het regionale budget wordt besteed. Het is nu tijd om dit plan te herzien. De commissie wordt om haar mening gevraagd over de nieuwe beleidsvisie voor de komende jaren.

Prikkelarme woningplek

In Westfriesland is nu geen geschikte woonvoorziening voor dakloze mensen met psychische en/of psychosociale problemen die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Door prikkels te verminderen, hebben deze mensen meer rust. Nu verblijft deze groep mensen vaak op straat en dat zorgt voor onrust. Uit onderzoek blijkt dat er binnen de gemeente Hoorn één kansrijke locatie is om prikkelarm te kunnen wonen, namelijk tussen de A7 en het Leekerpad. Deze locatie moet nog verder worden onderzocht op geschiktheid. De commissie wordt nu gevraagd of zij akkoord gaat met het uitvoeren van een zogenaamde businesscase. Een businesscase geeft onder andere duidelijkheid over het draagvlak onder buurtbewoners en de zorg-, realisatie- en exploitatiekosten.

Om 20.00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. Kijk op https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl 

Lees nu de laatste editie van de digitale krant