'Het is een goed besluit, we zijn er heel blij mee' - Basisschool De Roos vestigt zich aan Mercuriusweg

Nieuws

PURMEREND - Het college van B&W heeft besloten dat islamitische basisschool De Roos niet in het piekgebouw van brede school De Kraal aan de Nijlstraat wordt gehuisvest. Het verkeersonderzoek is afgerond en geeft volgens het college aan dat vestiging van de school mogelijk is als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De conclusies uit het rapport geven echter aanleiding tot discussie. Het college heeft dit meegewogen in het besluit om te kiezen voor een andere locatie. Het schoolgebouw aan de Mercuriusweg komt binnenkort vrij. Dit gebouw wordt geschikt geacht voor vestiging van De Roos. Na de zomervakantie gaat de basisschool daar starten, tot tevredenheid van betrokken partijen.
De klankbordgroep van bewoners uit Weidevenne, die al bijna een jaar strijdt tegen de komst van De Roos naar de nieuwbouwwijk, is zeer te spreken over de beslissing van het college. "We zijn blij dat verkeersproblemen, zoals files, ongelukken en parkeerproblemen worden vermeden", zegt klankbordgroepslid Agnes de Kreij. "Ook zouden ouders klaar-over moeten zijn, schooltijden worden aangepast en er zou een blauwe zone in de wijk komen. Dat had allemaal veel onrust gegeven. Het is een goed besluit, we zijn er heel blij mee."
Wel blijft de klankbordgroep het proces nauwlettend volgen. "Want", zo zegt de Kreij, "uit het eindrapport van Mobycom blijkt wel degelijk dat het verkeer rondom de oorspronkelijke plek van de school erg druk is. Hopelijk pakt de gemeente Purmerend dit op en komt ze met aanpassingen conform het rapport."

Steun

De klankbordgroep voelde zich gesteund. "Diverse partijen, waaronder PvdA, GroenLinks, Trots en Leefbaar Purmerend, hebben ons vanaf het begin gesteund en kritisch naar onze tegenargumenten geluisterd", aldus De Kreij. Arie-Wim Boer, fractievoorzitter, voorzitter en lijsttrekker Leefbaar Purmerend verwoordt het als volgt: "Ik vind het een verstandig besluit van het college. Vestiging van de school in Weidevenne was niet reëel. Het verkeersonderzoek was niet betrouwbaar en de maatregelen waren te groot."
"De verkeersmaatregelen die er nu worden genomen en de nieuwe locatie van de school vind ik goed." Een kritische noot had Boer echter wel, over de gang van zaken omtrent de besluitvorming voor de alternatieve locatie. "Er is vooraf geen overleg met de buurtbewoners rond de Mercuriusweg geweest."
Locatie

In eerste instantie zou de school in het piekgebouw van Brede School De Kraal in Weidevenne worden gevestigd. Dit werd uitgesteld, omdat de gemeenteraad eerst een onderzoek wilde naar de verkeersveiligheid in het gebied.
Het schoolgebouw aan de Mercuriusweg is centraal gelegen in Purmerend. Het college heeft tevens voor deze locatie gekozen vanwege de conclusies van het verkeersonderzoek en omdat het schoolbestuur van De Roos niet langer kon wachten op duidelijkheid over hun toekomst. "Wanneer de school echter zodanig groeit dat de locatie te klein wordt, wordt een alternatieve locatie voor de school gezocht, waarbij deze meegaat in de gebruikelijke herschikking van onderwijshuisvesting", zo geeft het college aan.
Momenteel heeft basisschool De Roos zo’n 30 leerlingen. De komende jaren blijkt hoe de groei zich ontwikkelt. De locatie aan de Mercuriusweg is groot genoeg om de school tot een maximum van 150 leerlingen te huisvesten. Het hoofdgebouw (zes lokalen) wordt daarvoor opgeknapt en de noodlokalen die nu op het terrein staan, weggehaald.
Het piekgebouw aan de Nijlstraat komt hiermee vrij. Het college denkt na over de toekomstige bestemming van het gebouw, waarbij gedacht wordt aan woningen. Het college legt het besluit ter meningsvorming voor aan een raadscommissie.