Er was belangstelling voor de bijeenkomst over huisvesting van Heemskerk Lokaal.
Er was belangstelling voor de bijeenkomst over huisvesting van Heemskerk Lokaal. ((Foto: Aangeleverd))

'Goed beeld krijgen van woonwensen Heemskerkers'

HEEMSKERK - Vorige week woensdagavond vond de eerste van drie bijeenkomsten over huisvesting in Heemskerk plaats. De lokale politieke partij 'Heemskerk Lokaal' heeft het initiatief genomen om de mening van de Heemskerkers op het gebied van huisvesting te peilen en te inventariseren. Daarom is op het gebied van duurzaamheid, doelgroepen, koop en huur door Heemskerk Lokaal driemaal een forum georganiseerd. Afgelopen woensdag vond het eerste forum plaats en werden de aanwezige bezoekers op de goedbezochte informatiebijeenkomst meegenomen in de wereld van huisvesting.

Heemskerk Lokaal had hiervoor speciaal de expertise van deskundigen uitgenodigd: zo waren vertegenwoordigers van o.a. Woon op Maat en Brantjes Makelaars aanwezig om uitleg te geven over huur- en koopwoningen en om vragen te beantwoorden van de inwoners van Heemskerk. Na de informatieve inleiding van deze avond door Damy Bruin (steunfractielid van Heemskerk Lokaal) gingen de bezoekers van de informatieavond zèlf aan de slag kregen zij de gelegenheid om vragen te stellen, hun mening en interesses kenbaar te maken en ideeën uit te wisselen. Al deze reacties en informatie van de belangstellenden wordt door Heemskerk Lokaal geïnventariseerd en geanalyseerd. In de tweede bijeenkomst op woensdag 6 november zullen wij dieper ingaan op de meest genoemde reacties.

De tweede bijeenkomst zal wederom plaatsvinden in de Jansheeren en is voor ook weer voor iedereen toegankelijk. "Wij vinden het als lokale partij heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de wensen van onze Heemskerkers op gebied van huisvesting" aldus Emmy Lamers, fractievoorzitter van Heemskerk Lokaal. Emmy Lamers is een van de initiatiefnemers van dit soort bijeenkomsten en ook zij vindt het belangrijk dat de stem van de Heemskerkers wordt gehoord en duidelijk wordt waar de wensen liggen en wat deze wensen zijn. Emmy: "Wij kunnen geen beloftes of toezeggingen doen, maar uw mening is waardevol en wij kunnen daar gebruik van maken door deze voor het voetlicht te brengen."

Volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 6 november, in de Jansheeren in Heemskerk.

Meer berichten