De jubilea/gediplomeerden met leidinggevenden en burgemeester Mieke Baltus. (Foto: Brandweer Heemskerk)
De jubilea/gediplomeerden met leidinggevenden en burgemeester Mieke Baltus. (Foto: Brandweer Heemskerk)

Brandweerlieden uitgebreid in het zonnetje gezet

HEEMSKERK - Burgemeester Mieke Baltus heeft in het bijzijn van beide ploegchefs en clustermanager Judith Groen van de Brandweerpost Heemskerk de in het jaar 2019 behaalde brandweerdiploma's of brandweercertificaten uitgereikt aan een aantal brandweermensen. Ook ontvingen een aantal jubilerende brandweermensen medailles en oorkondes voor de door hen bewezen diensten. Op deze zaterdagavond (5 oktober) was er speciale aandacht voor de brandweermannen Arnold Verhoeven, Justus Riem en Rene Verdonck die vanwege hun jarenlange inzet voor de vrijwillige brandweer een koninklijke onderscheiding kregen. Justus Riem en Arnold Verhoeven zijn al vrijwillig brandweerman sinds september 1985, Rene Verdonck startte pas in september 1993.

Koninklijke onderscheiding voor Arnold Verhoeven, Justus Riem en Rene Verdonck

Op de avond was er ook aandacht voor twee brandweermensen die om verschillende redenen afscheid hebben genomen van de brandweer post Heemskerk. Tom van de Ven, die na 32 jaar brandweer een punt zet achter zijn repressieve brandweer carrière, waarvan 24 jaar bij de post Heemskerk en 8 jaar bij de brandweer Hoogovens/Tata. Tom werkt bij Tata in de vijfploegendienst. Tom was chauffeur pompbediener en manschap bij de post Heemskerk.

Hugo Hartman, zet na 26 jaar brandweer een punt achter zijn repressieve brandweercarrière. Hij startte in september 1993 als vrijwilliger in de rol chauffeur pompbediener, manschap en bevelvoerder. Hugo werkt bij de brandweer Kennemerland, bij de afdeling techniek en materieel.

Het rijksdiploma manschap A is uitgereikt aan de heren Tim van der Heide, Sander de Reus en Danny Molenkamp. Het rijkscertificaat brandweer chauffeur zwaar is uitgereikt aan de heren Melvin Riem, Martijn Jansen en Dennis de Groot. Het rijkscertificaat pompbediener is uitgereikt aan de heren Melvin Riem en Dennis de Groot. Het rijksdiploma Bevelvoerder is uitgereikt aan de heer John de Groot.

De dame Linda de Groot en de heer Aad Röling ontvingen een medaille en een oorkonde vanwege hun 12,5 jarig jubileum. Het rijkscertificaat verkenner gevaarlijke stoffen is uitgereikt aan de heren Sander Gunzlen en Rudmer van Dijk. Het rijkscertificaat bediener redvoertuig is uitgereikt aan de heren Raymon Duiker en Jeroen de Kok.

Meer berichten