afgelopen decennia is in het Oer-IJ gebied veel natuur verloren gegaan.
afgelopen decennia is in het Oer-IJ gebied veel natuur verloren gegaan. ((Foto: Aangeleverd))

'Natuurherstel in het Oer-IJ-gebied'

HEEMSKERK - Nico Jonker, medewerker van de provincie Noord-Holland, vertelt in de lezing over Natuurherstel in het Oer-IJ gebied' over de hoopgevende praktijkresultaten van natuurontwikkeling in het Oer-IJ gebied. De afgelopen decennia is in het Oer-IJ gebied veel natuur verloren gegaan: door woningbouw, industrie, wegenaanleg en veranderingen in de landbouw. Maar er zijn ook lichtpuntjes: natuurherstelprojecten in de duinen, de polders en langs het Noordzeekanaal laten verrassend positieve resultaten zien. Als we al die ervaringen op een rij zetten kunnen we veel leren en zien hoe we beter kunnen inspelen op de veranderingen. De lezing is op donderdag 7 november in de bibliotheek in Heemskerk. Aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden via de website bibliotheek.

Meer berichten