December

En zo is het alweer december en loopt het jaar 2019 naar het einde toe. De feestdagen staan voor de deur met volgende week het Sinterklaasfeest. Ik doe de jaren met onze eigen kinderen nog eens dunnetjes over met de kleinkinderen. Het is nog steeds een spannende tijd. Daarna word ik al snel onder druk gezet om de kerstboom neer te zetten. En dat doe ik met plezier. Best gezellig al die lichtjes thuis en in ons dorp Heemskerk waar ik graag ben.

Er is ook ineens even tijd om terug te blikken op het voorbijgaande jaar. Net als bij iedereen gebeuren er ook bij mij leuke en minder leuke dingen. Het zijn soms roerige tijden en over het algemeen heb ik niet te klagen over wat het leven ons biedt. We zijn gezond en gelukkig met ons gezin en daar vind ik de kracht om mijn werk voor de samenleving van Heemskerk te blijven doen. Er staat immers weer veel op de rol in 2020. Twee zaken noem ik hier even.

De woonvisie 2020-2025 is samen met de corporaties Woon op Maat en PreWonen opgesteld. Hierin geven we aan hoe wonen, woonomgeving, groen, zorg en veiligheid aan elkaar gekoppeld zijn. Een visie die ons goed houvast geeft bij de keuzes over hoe er in Heemskerk in samenhang gebouwd gaat worden. Het beleidsplan Sociaal Domein met als titel, 'Naast elkaar, met elkaar, voor elkaar' wordt deze maand in de raad vastgesteld. Een titel die past bij de feestdagen en aansluit bij onze manier van leven.

Ik hoop dat u, met iedereen die u lief is, een fijne decembermaand heeft en vertrouwen kunt voelen dat het jaar 2020 een goed en sociaal jaar gaat worden. Waarin u vanuit eigen kracht kunt open staan naar de ander. Ik beloof u dat ik, van mijn kant, er alles aan doe wat ik kan, om dat te laten lukken.

Krijn Rijke, wethouder gemeente Heemskerk

Meer berichten