Enkele bewoners van 'Breedweer' op de plek waar de ondergrondse container komt. Ze zijn met deze locatie niet blij. Het voorbijrazend verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties.
Enkele bewoners van 'Breedweer' op de plek waar de ondergrondse container komt. Ze zijn met deze locatie niet blij. Het voorbijrazend verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties. ((Foto: Aangeleverd))

Bewoners 'Breedweer' ontevreden over locatie ondergrondse container

HEEMSKERK - Bewoners van de wijk Breedweer in Heemskerk zijn ontevreden over de locatie van de ondergrondse container die de gemeente wil plaatsen in hun wijk. Die container zou volgens de bewoners in de bocht van de T-splitsing Breedweerlaan-Anna Polakstraat moeten komen.

'Voor de buurt een zeer verkeersonveilige plek'

''Dat is één van de meest drukke verkeersaders in de week vanwege de verbinding tussen Heemskerk en Uitgeest en de doorgaande weg de wijk in en uit'', laat bewoonster Desiree da Silva Passos verontwaardigd weten. ''Voor de buurt is is dit een zeer verkeersonveilige plek.''

Niet serieus genomen

Da Silva Passos is met een groep buurtbewoners behoorlijk ontstemd over dit plan van de gemeente en afvalbedrijf HVC. ''We hebben alternatieven aangeboden, maar de gemeente wees die af om verschillende redenen. We voelen ons niet serieus genomen.Waarom wil men per sé op die plek de container hebben, terwijl wij bewoners weten hoe druk en gevaarlijk het kan zijn op deze T-splitsing?''

Da Silva Passos, heeft daarom het initiatief genomen om flink aan de bel te trekken en de media in te schakelen over de situatie. Ze laat weten dat er verschillende gesprekken met de gemeente Heemskerk reeds gevoerd zijn met betrekking tot het plaatsen van de ondergrondse container.

Inloopavonden

''Over het plaatsen van deze container zijn er drie inloopavonden gehouden'', vertelt ze. ''Ik ben ook met een buurtbewoner op bezoek geweest op het gemeentehuis om daar de verkeerssituatie nogmaals uit te leggen. We hebben voorts over alternatieven gehad. Wij hebben vijftien plekken aangewezen, maar de gemeente wees ze alle af. Zo keurde men locaties af omdat er kabels onder de grond lagen of omdat er bomen in de nabijheid waren.''

Zij vervolgt: ''In 2020 worden bovendien fietspaden aangelegd. Het zou goed zijn als iedereen die gebruik maakt van deze verkeersader samen met ons optrekt naar een veilige omgeving waar mensen kunnen oversteken, fietsen en autorijden zonder extra verstoringen.''

Meer berichten