Ambulancezorg regio Kennemerland snelste van Nederland

  Nieuws
(Foto: archief)
(Foto: archief) (rodi.nl)

REGIO - De ambulancezorg in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer is de snelste van Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het ‘Sectorkompas Ambulancezorg 2017’ van Ambulancezorg Nederland.

Het rapport toont dat de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV) goed scoort op de responstijd. De responstijd is de tijd vanaf het moment dat de centralist bij de meldkamer Ambulancezorg de telefoon opneemt totdat de ambulance bij de patiënt arriveert. In spoedgevallen zijn de ambulances van RAV Kennemerland gemiddeld binnen 8.43 minuten bij de patiënt. Landelijk ligt dit gemiddelde op 9.41 minuten. In Kennemerland is de ambulance in 95,7 procent van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt. Dit is 0,7 procent gunstiger ten opzichte van de landelijke norm. Landelijk is voor het eerst een trend te zien dat ambulances minder vaak op tijd zijn (daling 1 procent).
Ook de meldkamer van Kennemerland is de snelste van Nederland. Tussen het moment dat er voor een ambulance gebeld wordt en het moment dat de ambulance vertrekt, zit slechts 1.12 minuut. De landelijk gemiddelde aanname- en uitgiftetijd ligt op 1.40 minuten. Het is juist de samenwerking tussen de meldkamer Ambulancezorg én de ambulanceteams die cruciaal is voor de goede prestaties in Kennemerland en de Haarlemmermeer.

Trends

De RAV Kennemerland ziet dat de responstijden steeds meer onder druk komen te staan. Dat komt door personeelstekorten in de zorg raken ook de ambulancevoorziening. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om vacatures van ambulanceverpleegkundigen en meldkamercentralisten in te vullen. De langdurige griepgolf eind 2017 had ook invloed op deze cijfers. Door uitval van behandelend personeel moesten Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen tijdelijk gesloten worden. Dit leidde tot verstoringen in de zorgketen. En het aantal ouderen dat gebruik maakt van de spoedzorg lijkt toe te nemen. Het de ervaring dat in toenemende mate onnodig gebruik wordt gemaakt van ambulancezorg. In bepaalde gevallen kan de zorgvraag ook beantwoord worden door de huisarts.

Meer berichten