Stichting Leerhuis Kennemerland na bijna vijftig jaar opgeheven - Activiteiten gaan door onder paraplu van PKN Hee

  Nieuws
Jan Henneman bladert in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, een tijdschrift waarop hij is geabonneerd en waaruit hij veel inspiratie haalt. (Foto: Bos Media Services)
Jan Henneman bladert in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, een tijdschrift waarop hij is geabonneerd en waaruit hij veel inspiratie haalt. (Foto: Bos Media Services) (rodi.nl)

HEEMSKERK - Bijna vijftig jaar lang verdiepte Jan Henneman zich in het Christendom en het Jodendom. De mede door hem opgezette Stichting Leerhuis Kennemerland bediende in de loop der jaren enkele duizenden cursisten. Nog altijd zijn er drie leeskringen actief, maar de organisatie wordt nu opgeheven. Onder leiding van dominee Marco Visser van de protestantse gemeente in Heemskerk zullen de activiteiten worden gecontinueerd.
DOOR RAIMOND BOS

“Zonder Jodendom is er geen Christendom mogelijk. Jezus was een Jood, zo eenvoudig is dat”, vertelt Jan Henneman. De geboren Haarlemmer ging na zijn studie aan de slag als leraar in het lager onderwijs en had daardoor ook het verzorgen van godsdienstlessen als taak. “Toen pas begon ik na te denken over mijn katholiek zijn”, herinnert hij zich. “Ik begon me af te vragen wat ik eigenlijk precies geloofde. Ik werd geconfronteerd met mijn eigen vragen.” In zijn zoektocht naar antwoorden koos hij voor een rigoureuze aanpak. Hij stapte op als leraar en ging theologie studeren. “Maar ook Grieks en Latijn, want ik wilde naar het seminarie.” Het zou echter anders lopen. Henneman trof er medestudenten die gemiddeld zeven jaar jonger waren en de lesstof op een andere manier tot zich namen. “Ik wilde altijd weten wat er precies stond, hoe je dat moest uitleggen en wat het betekende voor mijn leven. Toen kreeg ik het advies om terug te gaan naar het onderwijs, want het zou waarschijnlijk op die manier twintig jaar geduurd hebben voordat ik mijn opleiding had doorlopen.” Het was Kees Schoonderwoerd, de bouwpastoor van de Heemskerkse Mariakerk, die Jan Henneman uitnodigde om bij de parochie te komen en schoolbegeleider op het gebied van catechese te worden. Diezelfde pastoor Schoonderwoerd was het ook die Jan Henneman vroeg om eens langs te komen bij de gesprekskring. “Ze zitten een beetje vast, kom jij erbij zitten en meepraten, Bijbelverhalen uitleggen”, zo luidde het verzoek. Vanuit die huiskamergesprekken ontstond uiteindelijk Stichting Leerhuis Kennemerland. Een organisatie die was bedoeld om een brug te slaan tussen het Jodendom en het Christendom. “Als we iets willen verstaan van Jezus, moeten we ons verdiepen in zijn bijbel”, legt Henneman uit. Hij vervolgt: “Het Jodendom kent geen dogma’s en geen hiërarchie. Iedere Jood is geheel zelfstandig in het maken van de keuzes in zijn leven. Het echt pakken van die Joodse traditie is heel moeilijk, maar het heeft mij veel gebracht.” In de jaren 90 hield Stichting Leerhuis Kennemerland enkele malen een uitverkoop van overtollige boeken. Dat werd zo’n succes, dat het uiteindelijk resulteerde in kringloopwinkel De Groene Ezel. Henneman was ook hierbij lange tijd zeer nauw betrokken. Daarnaast bracht de opgedane kennis vanuit Stichting Leerhuis Kennemerland hem ook de inspiratie voor het helpen van vluchtelingen, onder meer vanuit het Comité Noodhulp Asielzoekers. Ook was hij actief als gemeenteraadslid voor GroenLinks. Nu is hij tachtig jaar oud en nam hij, met medebestuurslid Esther Seijmonsbergen, het besluit om tot opheffing over te gaan. “Mijn gehoor en mijn geheugen laten me in de steek”, licht hij toe. De continuïteit van de activiteiten is gewaarborgd via PKN Heemskerk op dezelfde locatie in de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan. Kijk op www.pknheemskerk.nl/extern voor informatie over de cursussen.

Meer berichten