Geen gezeik iedereen rijk

  Nieuws

Deze welhaast legendarische zin van Van Kooten en De Bie schoot mij te binnen bij het bekijken van de raadsvergadering van 27 september. Het raadslid Arie Wim Boer (Leefbaar Purmerend) diende een zogenaamde wilde motie in, inhoudende dat er een openbaar toilet moet komen op of nabij de Koemarkt.
Voor het goede begrip, de motie wordt weliswaar wild genoemd, maar heeft niets van doen met wild plassen. Arie Wim bepleitte met verve dat onze stad een openbaar node mist en dat het voor menig bezoeker van de binnenstad fijn zal zijn om hoge sanitaire nood te lenigen. Wethouder Tijmstra is het met Boer eens en zegde ter plekke toe dat zij in overleg met de ondernemers gaat om de mogelijkheden te onderzoeken. Ik deed op deze plek al eerder de suggestie dat het verplaatste marktmeesterhuisje een prima onderkomen kan bieden aan de toiletbezoekers.
De toezegging van de wethouder maakte het in stemming brengen van de wilde motie overbodig. Arie Wim glom van oor tot oor. Zoveel steun krijgt hij zelden. Zijn feestje kon nog even doorgaan. Arie Wim werd namelijk dezelfde avond ook nog eens dé nestor van de gemeenteraad. Het langst zittende gemeenteraadslid. Niet dat het nestorschap inhoudelijk iets voorstelt, maar het hoort zo bij van die gewoonten die men er in de politiek graag op nahoudt.
De vorige nestor, wethouder Rotgans, overhandigde aan de nieuwe nestor de zogenaamde nestorkoffer. In de koffer allerlei parafernalia die door de voorgaande nestors in de koffer zijn gestopt. Het zal die donderdagavond in huize Boer een soort van sinterklaasavond zijn geworden. Wat er in die koffer zit blijft voor ons kiezers echter een groot geheim. Daarover zeiken heeft geen zin.
Z. Lijner

Meer berichten