Elke maand schrijven tegen onrecht in Museum Rijswijk

Cultuur
Vanaf 25 januari zijn er maandelijkse schrijversochtenden in Museum Rijswijk. v.l.n.r. raadslid Erik van de Veer, Arnoud van Aalst, Mirjam Kos, raadslid Wil van Nunen, Jeanette Ridder en Ineke van Kessel.
Vanaf 25 januari zijn er maandelijkse schrijversochtenden in Museum Rijswijk. v.l.n.r. raadslid Erik van de Veer, Arnoud van Aalst, Mirjam Kos, raadslid Wil van Nunen, Jeanette Ridder en Ineke van Kessel. (Foto: Robert Heijdemann)

“Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Zij komen op voor hun rechten en die van anderen”, vertelt Jeanette Ridder van Amnesty Vlietstreek. In navolging van mensen wereldwijd gaan zij ook in Rijswijk maandelijks brieven schrijven aan overheden om hen vrij te krijgen, martelingen en doodstraf te stoppen.

Door Robert Heijdemann

Samen met Museum Rijswijk organiseert Amnesty Vlietstreek elke vierde woensdag van de maand van 11.00 uur tot 13.00 uur een schrijfochtend. “Help mee om onrecht te bestrijden, schrijf mee in Museum Rijswijk met Amnesty Internationaal”, vult Miriam Kos aan. Woensdag, 25 januari was de eerste schrijfsessie waarbij bezoekers spontaan aanschoven.

Afschaffing doodstraf

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Miriam: “Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging”. Amnesty is een wereldwijde organisatie die gesteund wordt door ruim 7 miljoen leden. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Amnesty Nederland is met 262.000 leden één van de grootste afdelingen.

Succes schrijfacties

We leven in een digitale tijd. Wanneer is de laatste keer dat jij een handgeschreven brief ontving? “Een persoonlijke brief maakt indruk. Brieven schrijven is dan ook Amnesty’s meest beproefde actiemiddel. Postzakken vol brieven maken indruk op autoriteiten van landen die mensenrechten schenden,” legt Ineke van Kessel uit. Jeanette: “We hebben kort geleden veel geschreven voor een Afrikaanse gevangene, die door alle aandacht een eerlijk proces kreeg.”

Museum Rijswijk

De maandelijkse schrijfochtenden zijn in Museum Rijswijk. Directeur Arnoud van Aalst bood direct spontaan zijn medewerking aan. “Wij zijn een maatschappelijk instituut. Maatschappelijke en sociale organisaties zijn welkom. Vertegenwoordigers van de Rijswijkse bevolking bieden we een plek. En, over schrijven gesproken, we zijn natuurlijk het huis van een beroemde schrijver: Hendrik Tollens.” Iedere maand worden een aantal zaken uitgezocht waarvoor brieven kunnen worden geschreven. De acties worden wereldwijd verspreid en zorgen zo voor massale druk. Miriam: “Doe nu mee met onze schrijfacties. Juist nu. Schrijf naar autoriteiten met het verzoek om onrecht te stoppen.”

Voorbeeldbrief

Bij de schrijfochtenden komen thema’s aan bod zoals de doodstraf, vrouwenrechten, LHBT-rechten en mensenrechtenverdedigers. Ook zijn er regelmatig schrijfacties voor mensen die al jarenlang vastzitten en waarvoor het nodig blijft om aandacht op hun zaak te vestigen. De komende schrijfochtend is op woensdag 22 februari in Museum Rijswijk in de Herenstraat. In het Museum kun je meeschrijven. Voorbeeldbrieven, papier en pen zijn aanwezig. Je brief kan worden gepost. Je kan zo binnenlopen zonder je aan te melden. Wil je contact? Het e-mailadres is info@vlietstreek.amnesty.nl.