Oud-wethouder René van Hemert opnieuw verkiesbaar voor VVD Zuid-Holland

Politiek
Voormalig wethouder Economische Zaken René van Hemert (midden) bij restaurant, hotel en spa Savarin, juni 2022. Links wethouder Werner van Damme (VVD Rijswijk), rechts Patrick van Zuiden, eigenaar Savarin.
Voormalig wethouder Economische Zaken René van Hemert (midden) bij restaurant, hotel en spa Savarin, juni 2022. Links wethouder Werner van Damme (VVD Rijswijk), rechts Patrick van Zuiden, eigenaar Savarin. (Foto: Archief/VVD Rijswijk)

René van Hemert, oud-wethouder in Rijswijk, staat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart op de lijst van de VVD Zuid-Holland. Wij stelden hem hier enkele vragen over.

Van Hemert begon bij de belastingdienst en deed daarna onder meer openbare ruimte, parkeren, stadsbeheer en stedelijke structuur. In 2006 stapte hij over naar Groenservice Zuid-Holland en werd provincieambtenaar. Dat deed hij totdat hij wethouder werd in zijn woonplaats Rijswijk in 2010. Hij was toen al jaren politiek actief. ”Bij de lokale radio van Rijswijk deed ik verslag van de raadsvergaderingen en leerde ik de gemeentepolitiek kennen.” Vanaf 2010 was hij acht jaar lang wethouder Economie, Stadsontwikkeling, Sport, Verkeer en Wonen. Ook heeft hij sinds 1990 meer dan 400 huwelijken gesloten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds voorjaar 2019 is hij lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

Hoe kijkt u als oud-wethouder naar het Rijswijk van nu?

“In 2010 zaten we nog in de staart van de bouwcrisis. Er werd nauwelijks gebouwd en de verkoop van woningen stond nagenoeg stil. Als verantwoordelijk wethouder ben ik in 2011 wel gestart met de bouw en verdere ontwikkeling van RijswijkBuiten; de op dat moment duurzaamste wijk van Nederland. Het was toen groot nieuws dat er voor het eerst huizen gebouwd werden zonder een gasaansluiting. De verdere ontwikkeling van RijswijkBuiten is daarna zeer goed verder opgepakt door mijn opvolgers.”

“De vraag naar woningen is net als in de rest van Zuid-Holland ook in Rijswijk zeer groot. In mijn tweede periode als wethouder heb ik samen met het toen zittende college de basis gelegd voor de omzetting van kantoorpanden naar woningen. Ook de plannen voor de verdere ontwikkeling van ‘In de Bogaard’ en omgeving zijn toen gemaakt. Mooi om te zien dat die plannen nu ook voortvarend worden opgepakt. 

In het laatste jaar van mijn wethouderschap in Rijswijk was het raadsbesluit tot het bouwen van een nieuwe sporthal aan de Treubstraat. Geweldig om te zien dat latere colleges die verder tot uitvoering hebben gebracht. Dat vind ik ook het mooie van besturen. Vaak maak je als bestuurder plannen en je opvolger voert het uit.”

Welke problemen die relevant zijn voor Rijswijk wil VVD Zuid-Holland aanpakken?

“De provincie heeft de afgelopen periode geholpen met het medefinancieren van de fietsstraat langs de Vliet tussen de Hoornbrug en Delft. Daarbij komen de bouwplannen rond het havengebied langs bij de provincie voor de wijziging van het bestemmingsplan.”

‘Regelmatig krijg ik de vraag: waarom doe je niets aan het verkeersprobleem aan de Beatrixlaan?’

“Regelmatig krijg ik de vraag: waarom doe je niets aan de oplossing van het verkeersprobleem aan de Beatrixlaan? Deze laan is een gemeentelijke weg. De provincie investeert vooral in regionale provinciale wegen en fietspaden en voor het regionale openbaar vervoer. Als de provincie wel aan de gemeentelijke Beatrixlaan mee zou gaan betalen, zullen andere gemeenten ook bij de provincie komen aankloppen voor financiële hulp bij hun straten. Dat kan de provincie eenvoudigweg financieel niet waarmaken. De provincie moet wel toestemming geven als Rijswijk plannen heeft gemaakt en deze wil uitvoeren. Als de plannen ter goedkeuring voor de Beatrixlaan vanuit Rijswijk bij de provincie langskomen, zal ik er alles aan doen dat die goedgekeurd worden.”

“We zien in Rijswijk nu wel de verbouwing van de Hoornburg. Natuurlijk altijd vervelend als de brug is afgesloten, maar na al die jaren is het tijd voor renovatie.”

Moet de kiezer verder nog iets weten?

“In de komende jaren wordt er gewerkt aan grote opgaven als de energietransitie, woningbouw en stikstofproblematiek. De rol van de provincie is daarin groter dan ooit en van belang voor veel mensen in Zuid-Holland, op zoek naar woonruimte of een zekere toekomst.”

De rol van de provincie is groter dan ooit

“Het is de provincie die voor goede verbindingen in het regionaal openbaar vervoer en verkeer zorgt, de regionale economie stimuleert, en zoekt naar een juiste verdeling van de ruimte, om woningbouw en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Dat is waar ik al vier jaar in de provincie voor zorg en waar ik mij de komende jaren voor wil blijven inzetten.
Een stem op de VVD geeft dan ook vertrouwen aan die partij. In deze moeilijke tijd waarin we leven, gaan wij als partij niet langs de kant staan om maar te roepen, maar pakken we de problemen aan. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar geeft wel het beste resultaat voor de toekomst. Stem daarom op de VVD en het mooiste zou zijn op plek 4, zodat Rijswijk goed is vertegenwoordigd in de provincie.”