Zó wil gemeente Westland het verpleeghuisbeddentekort tegengaan

Zorg
Met de toename van het aantal ouderen in Westland wordt de behoefte aan meer verpleeghuisbedden in de nabije toekomst alleen maar groter.
Met de toename van het aantal ouderen in Westland wordt de behoefte aan meer verpleeghuisbedden in de nabije toekomst alleen maar groter. (Foto: Pexels)

Het verpleeghuisbeddentekort in Westland is al jaren een punt van zorg. Bovendien neemt het aantal ouderen in Westland alleen maar toe: in 2040 zal het aantal 75-plussers zijn verdubbeld. Het college wil daarom snel zorgen dat er meer verpleeghuisbedden in Westland komen.

Door het verpleeghuisbeddentekort moeten inwoners regelmatig buiten Westland worden verpleegd, bijvoorbeeld in Delft of Vlaardingen, met als gevolg dat familieleden soms moeite hebben om hun dierbaren te bezoeken; vooral mensen op hoge leeftijd. Van Westlanders die in de periode van 2018 tot 2022 een behandeling hadden ondergaan in het Haga-ziekenhuis in Den Haag of het Reinier de Graaf in Delft, kreeg maar 15 tot 18 procent na afloop een plek in Westland, blijkt uit onderzoek van de Seniorenraad waarop WOS wijst. Met de aangekondigde bouw van een nieuw zorgcomplex op de locatie van het voormalige verpleeghuis De Naaldhorst, bedoeld om het aantal bedden te vergroten, is tot op heden nog niet begonnen.

Cijfers
Wat gebeurt er precies met inwoners van Westland die een verpleeghuisbed nodig hebben? Om die vraag te beantwoorden gebruikt de gemeente cijfers over inwoners van Westland die op 1 januari 2023 op de wachtlijst stonden voor een intramurale plaats, dus zorg binnen een instelling. 33% van hen werd in het Westland geplaatst. 42% wacht op een verpleeghuis dat de voorkeur heeft; de helft hiervan staat uit voorzorg op een wachtlijst. Al deze mensen krijgen thuiszorg. 10% van de Westlanders wordt buiten Westland geplaatst - soms uit vrije wil -, en 15% van de mensen op de wachtlijst is overleden.

In het werkprogramma van het huidige college (2022-2026) is de ambitie opgenomen om voldoende verpleeghuisbedden te waarborgen voor Westlanders, nu en in de toekomst. Een essentiële stap werd in 2023 gezet tijdens een expertmeeting met specialisten, raadsfracties, zorgorganisaties en belangenbehartigers. Hieruit ontstonden diverse trajecten om het aantal bedden uit te breiden.

Extra plekken

De extra plekken die kunnen worden gerealiseerd tot en met 2027, en de betreffende locaties, worden weergegeven in onderstaande tabel.

Bron: Gemeente Westland

Daarnaast, zo schrijft de gemeente, kunnen er minimaal 60 plekken worden gerealiseerd bij de Triangel in De Lier - als de Naaldhorst eenmaal is gebouwd - en kunnen er ook verpleeghuisbedden worden gecreëerd bij De Ark in Wateringen Noord. Verder kan de Witteburg in Poeldijk in de toekomst misschien worden uitgebreid.

Verpleeghuisbedden worden bekostigd vanuit het Rijk.

Factoren

Hoeveel extra verpleeghuisbedden er uiteindelijk zullen komen, hangt ook af van landelijk beleid. Het Rijk wil dat inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, met waar nodig ondersteuning. Hierdoor komen er in heel Nederland minder nieuwe verpleeghuisbedden bij. Bovendien is ook het personeelstekort een belangrijke factor: er zijn misschien niet genoeg handen aan de bedden. En ten slotte kan ook regelgeving, zoals de stikstofwetgeving roet in het eten gooien; hierdoor is het soms lastig om te bouwen. Maar gemeente Westland maakt zich er sterk voor om toch te zorgen dat mensen voor verpleging terecht kunnen in Westland.

Andere oplossingen

Dat doet de gemeente ook door te focussen op groepswonen. Westland wil dit organiseren in alle Westlandse dorpskernen, voor zowel senioren (hiermee worden 65-plussers bedoeld) als medioren (vijftigplussers). Daarnaast geeft de snelle ontwikkeling van zogeheten domotica hoop; dat zijn elektronische processen in huis die hulpbehoevende inwoners kunnen ondersteunen, én e-health: het gebruik van ICT in de zorg.

2040

Zeker is in elk geval dat er iets moet gebeuren. Zowel het aantal 65-plussers als het aantal 80-plussers neemt steeds meer toe, schrijft het college. In 2040 zal het aantal 75+ers in Westland zijn verdubbeld.