Bijeenkomsten over Erotisch Centrum komen eraan

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Gemeente Amsterdam)

Het wordt de komende weken in Noord druk rond de vestiging van het Erotisch Centrum op de Docklandsplot van de NDSM-werf. Recent publiceerde de gemeente een overzicht van diverse bijeenkomsten in Noord.

door Tom Tossijn

De stadsdeelcommissie zal op 24 mei in een openbare vergadering haar definitieve advies vaststellen over de plannen voor een nieuw Erotisch Centrum op de NDSM-werf. Daaraan voorafgaand is er in diverse bijeenkomsten gelegenheid voor burgers, omwonenden, ondernemers, maatschappelijke instellingen, experts en andere betrokkenen op en rond de NDSM – niet in de laatste plaats ook sekswerkers zelf – om hun mening over het gemeentelijk voornemen te geven.

Overzicht van de bijeenkomsten

  • De eerste informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de burgemeester op woensdag 29 maart in het Zonnehuis, Zonneplein 30, van 18.30 tot 20.30 uur. De burgemeester is daarbij aanwezig. U kunt zich hiervoor aanmelden via de pagina Erotisch Centrum van de gemeente Amsterdam.
  • Het dagelijks bestuur deelt zijn concept-advies met de stadsdeelcommissie in de openbare vergadering van woensdag 5 april in de Burgerzaal van het Stadsdeelkantoor, Buikslotermeerplein 2000. Zie de agenda en volg de vergadering in de Burgerzaal of online via noord.notubiz.nl.
  • Op woensdag 12 april vindt in de Burgerzaal in het Stadsdeelkantoor een expertmeeting plaats, georganiseerd door stadsdeelcommissie Noord vanaf 19.30 uur. U kunt de commissievergadering ter plekke volgen of online op uw computer. De agenda kunt u raadplegen via noord.notubiz.nl. Nog niet bekend is wie die experts zijn.
  • Daarna is er een inspraakavond, georganiseerd door de stadsdeelcommissie, op woensdag 10 mei in de Burgerzaal van het Stadsdeelkantoor vanaf 19.30 uur. De bijdrage van insprekers worden door de leden van de stadsdeelcommissie gebruikt bij het opstellen van hun advies. Insprekers kunnen zich opgeven via het e-mailadres bestuursondersteuning.sdn@amsterdam.nl. Als de agenda online staat vindt u op noord.notubiz.nl om de vergadering online te volgen. Digitaal inspreken is niet mogelijk.
  • De stadsdeelcommissie stelt haar advies vast tijdens de algemene openbare vergadering van de stadsdeelcommissie Noord op woensdag 24 mei in de Burgerzaal vanaf 19.30 uur. U vindt op noord.notubiz.nl de link om de vergadering online te volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Erotisch Centrum kunt u terecht op de pagina Erotisch Centrum. Inhoudelijke vragen over het Erotisch Centrum kunt u stellen via het e-mailadres erotischcentrum@amsterdam.nl . Dit is het e-mailadres van de projectgroep die zich in opdracht van B&W bezighoudt met het proces rond de voorkeurslocaties voor een erotisch centrum.

Vervolg

Op dinsdag 6 juni stelt het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord zijn definitieve stadsdeeladvies vast en stuurt dit naar B&W. Het college neemt waarschijnlijk eind 2023 een besluit over de definitieve locatie. Daarbij neemt het de stadsdeeladviezen over alle drie de locaties mee.

Afbeelding