Gemeente Den Haag sluit met meer dan 100 Haagse partijen Klimaatakkoord

Nieuws
Wethouder Robert Barker en Arjen Kapteijns onthullen het Klimaatakkoord.
Wethouder Robert Barker en Arjen Kapteijns onthullen het Klimaatakkoord. (Foto: gemeente Den Haag)

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dat te bewerkstelligen is ook de inzet van ondernemers, organisatie en inwoners van Den Haag nodig. Op 10 april sloot de gemeente Den Haag met meer dan 100 partijen het Haags Klimaatakkoord. Het akkoord bevat maar liefst 38 klimaatdeals. Met deze deals zetten partijen in de stad, samen met de gemeente, concrete stappen om Den Haag versneld klimaatneutraal en toekomstbestendig te maken.

De deelnemende partijen werken samen om de overstap naar schone energie te versnellen, hergebruik van grondstoffen te stimuleren, schoon vervoer voor iedereen mogelijk te maken en de stad verder te vergroenen. Een voorbeeld van deze samenwerking is de afspraak tussen (lokale) overheden en andere publieke instellingen in de stad om 32 van de belangrijkste (semi)overheidsgebouwen volledig te verduurzamen.

Trots

Arjen Kapteijns, wethouder Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen is trots op het akkoord: “Omdat dit het resultaat is van een stadsbrede samenwerking.” Het Haags Klimaatakkoord reikt volgens hem oplossingen aan voor grote klimaatproblemen én draagt eraan bij dat Haagse inwoners de energierekening kunnen blijven betalen. “Het bevat concrete, praktische deals die snel zichtbare resultaten opleveren. Als gemeente willen we ervoor zorgen dat we de energie van het afgelopen jaar de komende tijd vasthouden. Met meer partijen die aanschuiven, en nóg meer deals.”

Circulair renoveren

Woningcorporatie Staedion, internationaal architectencollectief Superuse en de gemeente Den Haag onderzoeken hoe gebouwen in de stad circulair gerenoveerd kunnen worden. Daarnaast gaat het werkgevers samenwerkingsverband The Hague Connected (bestaande uit grote werkgevers in Den Haag) de komende jaren hun personeel stimuleren om te kiezen voor duurzaam woon- en werkverkeer van en naar Den Haag.

Daken vergroenen

Religieuze organisaties werken aan het vergroenen van de daken van hun gebedshuizen. Bovendien hebben vijf Haagse bewonersinitiatieven de ambitie om het aantal wijken waar deelauto’s worden gebruikt tot 2030 te laten groeien van 7 naar 28, en mobiliteitscoaches in te zetten om duurzamer vervoer in de wijken te stimuleren.

Flinke stappen

“We moeten nog flinke stappen zetten. Het is goed om te zien dat er nu, met verschillende partijen, deals zijn gesloten en er nieuwe deals volgen. Samen moeten we toewerken naar een duurzame, groene en gezonde stad”, besluit wethouder Robert Barker (Milieu).