SED-gemeenten willen bestuurlijke boete inzetten voor overlast in de openbare ruimte

Nieuws
Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland willen effectiever handhaven op overtredingen.
Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland willen effectiever handhaven op overtredingen. (Foto: Adobe Stock)

SED-GEMEENTEN - Met de invoering van de bestuurlijke boete krijgen de gemeenten een zelfstandige bevoegdheid om op te treden tegen veel voorkomende en overlast veroorzakende (lichte) overtredingen. Op dit moment zijn hiervoor in de gemeentelijke verordening alleen de bestuursdwang of last onder dwangsom opgenomen. Die zijn voornamelijk gericht op herstel van de gewenste situatie. Van de bestuurlijke boete gaat daarentegen een meer bestraffende en preventieve werking uit. De colleges vragen de raad de Verordening bestuurlijke boete vast te stellen. De gemeenteraden behandelen dit voorstel afzonderlijk in de raadsvergaderingen van april.

Effectiever handhaven op overtredingen 

De gemeenten willen effectiever handhaven op overtredingen door veroorzakers van kleine ergernissen in de openbare ruimte. Ze worden regelmatig door de inwoners aangesproken op overlast in de openbare ruimte en verloedering van het straatbeeld wat bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid. Denk aan een defect voertuig dat lang aan de weg staat, huishoudelijk afval dat verkeerd wordt aangeboden, een reclamewagen die zonder vergunning in de openbare ruimte is gezet of voorwerpen zoals bloembakken die op of aan de weg worden geplaatst waardoor het weggedeelte niet normaal gebruikt kan worden. In deze gevallen kan door de gemeente een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Herhaling voorkomen

De gemeenten kunnen een bestuurlijke boete als straf opleggen aan iemand die een overtreding begaat. Deze boete kan ook afschrikkend werken en zo een nieuwe overtreding voorkomen. Door een effectieve handhaving kan het aantal overtredingen van overlast in de openbare ruimte verminderen, wat leidt tot betere leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente. De maximale hoogte van een boete is 515 euro. De meeste boetes liggen tussen de 100 en 250 euro en is voor bedrijven vijf keer zo hoog als de boete voor particulieren. De gemeente kan besluiten alleen een bestuurlijke boete op te leggen of naast een bestuurlijke boete ook een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Alcohol en Kansspelen

De colleges willen de bestuurlijke boete ook instellen in het kader van handhaving op de Alcoholwet en de Wet op de Kansspelen. Dit betreft een bevoegdheid van de burgemeesters, vaststelling van de gemeenteraad is daarbij niet nodig. Op korte termijn besluiten de burgemeesters hierover.