Column burgemeester Sicko Heldoorn: ‘Nieuwe burgemeester’

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Aangeleverd)

Donderdagavond 9 juni heeft de gemeenteraad van Heemskerk de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld en aangeboden aan Arthur van Dijk, de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. In dezelfde raadsvergadering werd de vertrouwenscommissie gekozen. Deze commissie bestaat uit fractievoorzitters. Zij voeren de gesprekken met kandidaten en doen een voordracht voor de besloten raadsvergadering, waarin een kandidaat wordt voorgedragen voor benoeming door de koning. Bij het opstellen van de profielschets ‘Een burgemeester voor iedereen’ werden onze inwoners ook uitgenodigd om aan te geven wat zij zoeken in hun nieuwe burgemeester. Zij willen het liefst een burgemeester die zichtbaar is. Iemand die aanwezig is in de wijken, weet wat er speelt en zich inzet voor alle inwoners. De voorkeur gaat daarbij uit naar een burgemeester die gericht is op de toekomst, de gebaande paden durft te verlaten en toch de rust weet te bewaren. In de profielschets beschrijft de raad wat voor soort gemeente Heemskerk is en wat men van een nieuwe burgemeester verwacht. Dat is belangrijke informatie voor mensen die willen solliciteren naar de burgemeestersfunctie. Onze raad wil een burgemeester die er voor alle inwoners van Heemskerk is en die als teamleider een goed samenspel tussen college, raad en ambtenaren bevordert. De vacature van burgemeester van Heemskerk is 13 juni gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee opengesteld. Belangstellenden hebben drie weken tijd om te solliciteren. De Commissaris van de Koning maakt uit de sollicitaties een selectie die hij met de vertrouwenscommissie bespreekt. Daarna voert de vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten. Na een besloten, vertrouwelijke gemeenteraadsvergadering beveelt de raad twee kandidaten aan, waarvan er één de voorkeur geniet. De minister draagt de aanbevolen kandidaat voor aan de koning voor benoeming.

Als alles goed gaat, wordt de nieuwe burgemeester van Heemskerk 15 december 2022 geïnstalleerd.

Sicko Heldoorn, 

burgemeester Heemskerk