Supermarkten in Heemskerk langer open op zon- en feestdagen

Nieuws
Het college heeft ingestemd met de proef dat supermarkten langer open mogen op zon- en feestdagen.
Het college heeft ingestemd met de proef dat supermarkten langer open mogen op zon- en feestdagen. (Foto: Archief)

HEEMSKERK – Supermarkten in Heemskerk mogen met ingang van 1 juli 2023 langer open zijn op zon- en feestdagen. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met een pilot om de openingstijden van de supermarkten op die dagen te verruimen. De supermarkten zijn op die dagen dan open tot 20.00 uur in plaats van tot 17.00 uur. De pilot duurt tot en met 30 juni 2024. Halverwege deze periode wordt er door het college geëvalueerd.

Al vanaf 2015 willen de supermarkten in Heemskerk op zon- en feestdagen ruimere openingstijden hebben. Ze hebben verschillende malen een verzoek daartoe ingediend maar ze kregen nul op het rekest. 

College B en W akkoord met ‘proef’ vanaf 1 juli

Het college heeft aan de supermarktondernemers gevraagd om vooraf een participatietraject te houden onder omwonenden om te onderzoeken hoe zij hier tegenover staan. 

Enquête

In 2022 hebben de supermarkten toen een enquête gehouden waar ruim 2500 omwonenden aan meededen. Hierop heeft 18% van de ondervraagde bewoners gereageerd. Het merendeel van de respondenten (68%) bleek positief over langere openingstijden.

Meeste kritiek

De meeste kritiek kwam van omwonenden van het Haydnplein. Zij gaven aan regelmatig overlast te ervaren van bezoekers en personeel van de Jumbo en het verkeer. Het afgelopen jaar hebben de gemeente, de Jumbo en omwonenden van het Haydnplein diverse keren met elkaar gesproken. De inzet van de gesprekken was het woongenot en leefbaarheid op het Haydnplein te verbeteren. Inmiddels zijn veel stappen gezet. Zo is het plein heringericht, wordt er extra toezicht gehouden op parkeren en worden afvalbakken vaker geleegd. Ook de Jumbo heeft op verschillende manieren geïnvesteerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Wensen

De supermarkten wilden graag de openingstijden op zon- en feestdagen verruimen van 08.00 tot 21.00 uur. Het college heeft besloten in te stemmen met de pilot om de winkeltijden te verruimen, maar niet volgens de wensen van de supermarkten. ‘’Om overlast voor omwonenden te beperken verlenen wij een tijdelijke ontheffing voor zon- en feestdagen van 17.00 uur tot 20.00 uur voor de duur van 12 maanden’’, aldus het college.

Als bewoners overlast ervaren, kunnen zij een melding maken

Dit houdt in dat de supermarkten gedurende de pilotperiode op zon- en feestdagen open mogen zijn van 10.00 uur tot 20.00 uur. Halverwege de pilot houdt de gemeente een evaluatie.

De gemeente verspreidt dan een enquête onder de omwonenden. Aan het eind van de pilot wordt bekeken of de verruiming definitief wordt. Afhankelijk van het resultaat wordt de Winkeltijdenverordening aangepast.

Als bewoners overlast ervaren, kunnen zij een melding maken via tel. 140251 of post@heemskerk.nl. Deze meldingen worden meegenomen bij de evaluatie van de pilot.