Hart van Hoorn stelt collegevragen over hotelopvang statushouders

Nieuws
Vanwege de overvolle asielcentra in ons land heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers het initiatief genomen om 26 statushouders op te vangen in hotel Van der Valk Hoorn
Vanwege de overvolle asielcentra in ons land heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers het initiatief genomen om 26 statushouders op te vangen in hotel Van der Valk Hoorn (Foto: Google Street View)

HOORN - De Hoornse gemeenteraad is maandagmiddag 8 april geïnformeerd over de vestiging van 26 statushouders door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in hotel Van der Valk in Hoorn. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning en hebben recht op een woning in Nederland. Op dit moment wachten in de asielopvang duizenden statushouders op een woning in de gemeente waaraan ze gekoppeld zijn. “Door het nijpende woningtekort moeten statushouders nu opgevangen worden in hotels, waaronder hotel Van der Valk in Hoorn”, laat fractievoorzitter Chris de Meij van Hart van Hoorn weten. “Door de veel te grote toestroom lukt het gemeenten niet om deze mensen op tijd een woning aan te bieden. Hierdoor stromen statushouders onvoldoende door en raken de asielcentra te vol, met alle gevolgen van dien. Het is dan ook van groot belang dat de toestroom van asielzoekers stopt.”

“We voelden ons overvallen en gepasseerd”, vervolgt Chris. “Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, had beloofd dat het allemaal in goed overleg zou gebeuren, maar je ziet het: onze gemeente wordt nu gedwongen. Hart van Hoorn vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat dankzij de VVD deze spreidingswet er is gekomen. De gevolgen voor onze inwoners worden steeds meer voelbaar. Wanneer wordt toch eens duidelijk dat ondanks alle goede bedoelingen er gewoonweg geen ruimte is om alle asielzoekers en statushouders op te kunnen vangen? Hoorn heeft veel nieuwe woningen nodig, maar heeft daar binnen de huidige grenzen niet de ruimte voor. Ook het weghalen van groen om dan toch weer woningen te realiseren zien we als een verslechtering van de woonomgeving en het leefklimaat. Er moet wat onze fractie betreft echt een nieuwe woonwijk gerealiseerd worden. Door statushouders op te vangen in het Van der Valk hotel wordt nog duidelijker dat er gewoonweg geen woningen beschikbaar zijn in onze stad. De woningnood is al gigantisch en onze jongeren moeten al zo lang op een woning wachten. Dat wordt door deze situatie alleen nog maar langer. Het is niet meer uit te leggen dat een statushouder en asielzoeker alle voorzieningen krijgen, terwijl inwoners jarenlang op een wachtlijst staan voor een woning. We dachten dat op de locatie van de Glasbak in 2024 al honderd sociale huurwoningen gebouwd konden worden, maar door de vertraging laat dit langer op zich wachten. Waar is dan de mogelijkheid om deze grote toestroom van statushouders en asielzoekers op te gaan vangen?”

De statushouders in hotel Van der Valk Hoorn worden begeleid door het COA. Dit betekent dat zij tijdens hun verblijf in Hoorn professionele ondersteuning en medische zorg vanuit het COA krijgen. De opvang in het hotel wordt gezien als verlengde opvang vanuit het asielzoekerscentrum (AZC). 

Hart van Hoorn stelt het college vragen over dit onderwerp en wil onder meer weten welke vorm van inspraak er geweest is om hotel Van der Valk te gaan gebruiken als opvanglocatie en hoe lang de statushouders daar gehuisvest mogen worden.