‘Zorgen over financiële situatie MAK Blokweer’

Nieuws
"MAK Blokweer is wat onze fractie betreft meer dan alleen een educatiecentrum gericht op de natuur."
"MAK Blokweer is wat onze fractie betreft meer dan alleen een educatiecentrum gericht op de natuur." Foto: archief vincentdevriesfoto.nl

BLOKKER - In een raadsbrief laten wethouders René Assendelft en Arthur Helling weten dat zij begin maart een gesprek hebben gevoerd met MAK Blokweer. De aanleiding hiertoe was het financiële perspectief van MAK Blokweer. De professionele basis van MAK Blokweer is smal en kwetsbaar. Daarbij heeft zij moeite om de betaalde medewerkers marktconforme arbeidsvoorwaarden te bieden. Dit heeft dan ook geleid tot het vertrek van betaalde krachten. Daarom heeft MAK Blokweer het college gevraagd om een structurele verhoging van haar subsidie. 

Stichting MAK Blokweer levert een belangrijke bijdrage aan bewustwording op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid. Hiertoe organiseert MAK Blokweer onder meer de natuureducatielessen voor Hoornse scholieren en voert zij een project uit ter bestrijding van zwerfafval. Daarnaast voert de organisatie het beheer uit over het natuurpark en de kijkboerderij. De activiteiten worden verricht door een kleine groep betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers. 

Hoewel het college de wenselijkheid erkent om de financiële positie van MAK Blokweer te verbeteren, ziet zij ook de noodzaak om, gezien de zorgelijke financiële perspectieven van de gemeente voor de komende jaren, geen aanvullende uitgaven te doen. Daarom heeft het college het verzoek van MAK Blokweer vooralsnog afgewezen. 

Hart van Hoorn maakt zich zorgen over de financiële positie van het MAK, gelet op de stijgende lonen en prijzen. “MAK Blokweer is wat onze fractie betreft meer dan alleen een educatiecentrum gericht op de natuur; het is een thuis voor vele vrijwilligers, een toevluchtsoord voor diegenen die begeleiding nodig hebben. Onze fractie maakt zich dan ook zorgen dat vanwege de verslechterde financiële situatie van het MAK er straks delen van het groen opgeofferd moeten worden voor woningbouw. Daarom is het essentieel dat het voortbestaan van het MAK Blokweer wordt gewaarborgd en in zijn huidige omvang kan blijven bestaan. Het educatieve centrum speelt een cruciale rol in een tijd waarin de verbinding met de natuur steeds meer verloren lijkt te gaan. Onze fractie dient bij de Voorjaarsnota een motie in om financiële ondersteuning te bieden aan het MAK.”