Fractie Tonnaer eist van Hoornse college duidelijkheid voor ZZWW

Politiek
Afbeelding
Foto: archief

HOORN - Fractie Tonnaer eist dat het Hoornse college binnen twee maanden de subsidieaanvraag van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) honoreert of afwijst. “Al meer dan een half jaar probeert ZZWW subsidie te krijgen van Hoorn en van de andere Westfriese gemeenten. Ondanks mooie toezeggingen weet de belangenorganisatie nog steeds niet of ze kan rekenen op financiële steun. De toekomst van ZZWW hangt aan een zijden draad”, zegt Roger Tonnaer

Per brief van 2 oktober 2023 en tijdens de Algemene Beschouwingen van 31 oktober 2023 heeft Fractie Tonnaer gepleit voor financiële steun voor ZZWW. “Gestart als burgerinitiatief is ZZWW een belangenorganisatie die zich inzet voor goede en toegankelijke zorg voor inwoners van WestfFriesland. Pas tijdens de raadsvergadering van 7 november 2023 vertelde wethouder Van der Ven dat ZZWW, om voor financiële steun in aanmerking te komen, een projectvoorstel moet schrijven. Na ontvangst van de projectbeschrijving wordt door het college besloten of ZZWW in aanmerking komt voor financiële steun. Onze brief van 2 oktober 2023 is nog steeds niet beantwoord. Gemeenteraadslid Norbert de Vries heeft tijdens de vergadering van de raadscommissie op 19 maart jl. gevraagd naar de positie van ZZWW. Wethouder van der Ven noemde ZZWW een gewaardeerde instelling en wil de organisatie twee keer per jaar betrekken bij regionale onderzoeken onder inwoners. Mooie uitspraken die in de praktijk weinig waard zijn. ZZWW heeft op tijd een projectbeschrijving gemaakt en daarna bij toeval gehoord dat de subsidieaanvraag 2023 wegens onbekende redenen is afgewezen”, zo laat Fractie Tonnaer in een brief aan het college van b en w weten. “De wijze waarop het college de subsidieaanvraag van de stichting ZZWW heeft behandeld, vinden wij ronduit slecht. Het college laat ZZWW als vrijwilligersorganisatie aan haar lot over. Dat onze brief van 2 oktober 2023 niet beantwoord is, vinden wij slechts een kleinigheid. Wij eisen dat het college binnen twee maanden de nieuwe subsidieaanvraag honoreert of afwijst, zodat ZZWW kan besluiten de activiteiten op de huidige wijze voort te zetten of te staken.”