Earth Hour, een wandeling voor de natuur

Algemeen
Tijdens de wandeling ervaren we dat het eerst heel donker is, maar dat de ogen zich snel aanpassen en zien dat het ineens niet zo donker meer.
Tijdens de wandeling ervaren we dat het eerst heel donker is, maar dat de ogen zich snel aanpassen en zien dat het ineens niet zo donker meer. (Foto: PR)

Natuurlijk Delfland organiseert op 25 maart van 20:30 uur tot circa 22:00 uur Earth Hour. Ervaar onder leiding van een lid van het team Westland, de duisternis en het natuurbelang.

 Belangstellenden worden uitgenodigd zich aan te melden via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com, er kunnen maximaal 20 personen aan deze wandeling meedoen. Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan deze wandeling verbonden. Na aanmelding wordt de verzamelplaats bekend gemaakt. De wandeling gaat over een strandslag van Westland naar het strand, we beleven het belang van de nacht, van donkerte voor mens en de natuur. Lopen richting Kijkduin/de Zandmotor. Na ca. 30 minuten lopen keren we terug. Na afloop drinken iets we bij een strandtent, dit na behoefte en voor eigen kosten. 

Licht uit
De aanleiding van deze activiteit dat op 25 maart van 20:30 tot 21:30 uur over de hele wereld 1 uur het licht uit gaat om aandacht te vragen voor de natuur op aarde. Deze wereldwijde beweging is een krachtig signaal: we moeten van natuurverlies naar natuurwinst. Het kán, als we er samen voor kiezen. Doe mee! Mensen die niet aan de wandeling kunnen deelnemen worden uitgenodigd om aan deze licht-uit-actie deel te nemen. Tijdens de wandeling ervaren we dat het eerst heel donker is, maar dat de ogen zich snel aanpassen en zien dat het ineens niet zo donker meer; dat verrast. Lopend op het strand zien we dat het licht van de havens van Rotterdam/Hoek van Holland en de scheepvaart enorm veel lichtuitstraling hebben en de omgeving overheersen. We zien ook dat er (wellicht) ook bij strandtenten de nodige lichtuitstraling is en de duisternis verstoort. Duisternis is zelfs op het strand niet meer de norm, overal is lichtoverlast en lichtvervuiling.

Lichtvervuiling
Gemeente Westland behoort tot de lichtste plekken op aarde. De uitstraling van de kassen, maar ook van bedrijventerreinen en de dorpen zijn intens en verlichten vaak het hemelgewelf. We weten door onderzoek dat (trek)vogels, vleermuizen, nachtvlinders en dergelijke veel verstoring ondervinden van de lichtoverlast. Het aantal exemplaren gaat dramatisch achteruitgaat en de dieren die daarvan leven hebben minder te eten. De fotosynthese van planten wordt gestuurd door licht. Sommige planten kunnen niet groeien onder een continue belichting. Andere planten vertonen groeiafwijkingen. Het kiemen, de bestuiving en het bloeien van planten worden door een teveel aan licht in de war gestuurd. Maar ook mensen hebben er last van, slapen slechter en de gezondheid kan worden aangetast.