College wil thema respect breed uitdragen

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Het thema Respect – en alles wat daar betrekking op heeft - verdient breed aandacht. Dat schrijft wethouder Denise Mulder (Maassluis Belang) in een recent verschenen raadsinformatiebrief (RIB). 

Chrit Wilshaus

Ook binnen de gemeentelijke organisatie, het beleid en de uitvoering daarvan wordt respect volgens haar benadrukt en gestimuleerd. Het collegelid schrijft zich ervan bewust te zijn dat respect en aanverwante thema’s als inclusie en discriminatie steeds aandacht vragen. Volgens Mulder is het daarom belangrijk om samen te werken aan een samenleving, waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen.

Motie

Bij de dit jaar gehouden Begrotingsraad werd een motie aangenomen, waarin wordt gepleit ‘dat we in Maassluis respectvol met elkaar moeten omgaan, ook wanneer we van mening verschillen.’ In de motie wordt het college opgeroepen te stimuleren dat de week ‘breder wordt opgepakt’ en dat er ook uitgebreid over wordt gecommuniceerd (in het vervolg). De week, die dit jaar van 6 tot en met 12 november gehouden, was vooral gericht op kinderen en jongeren en heeft als doel een respectvolle samenleving te realiseren, waarin iedereen zich thuis voelt en actief aan bijdraagt.

Kinderen en jongeren

Respect, verduidelijkt Mulder in haar RIB, betekent ‘omzien naar’ en wordt ook vaak uitgelegd als rekening houden met elkaar. Respect heeft dus te maken met gedrag en omgangsvormen. En dat vraagt van iedereen de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen, zoals je ook zelf graag behandeld wilt worden, weet de portefeuillehouder. En dat houdt concreet in: de ander de ruimte geven en bereid zijn om rekening te houden met die ander. Dat begint volgens het collegelid al bij kinderen en jongeren. Want zij zijn de toekomstige generatie. Daarom wordt tijdens de Week van Respect vooral gefocust op voornoemde doelgroep en zet de gemeente in op respectvol samenleven. ‘Samen met alle inwoners zijn wij Maassluis en geven de stad een gezicht. We stralen uit wie we zijn en waar we voor staan. Samen vormen we een gemeenschap met netwerken, verenigingen en organisaties. Het is de sociale basis van de stad. Als we er niet op bedacht zijn ontstaan eenzaamheid, uitsluiting en segregatie.’ Ook in het coalitieakkoord wordt er het een en ander over gezegd. Dat komt neer op een oproep om de verbinding met elkaar te zoeken, elkaar te waarderen en te accepteren. Maar dat gaat volgens het college niet vanzelf en vraagt om investeren in iedere bewoner.

Inclusie-agenda

Respect en aandacht voor elkaar mag zich volgens wethouder Mulder niet beperken tot een specifieke week per jaar. Daarom benadrukt ze dat het programma Samen-zijn-wij-Maassluis continu gericht is op respect en aanverwante thema’s en dat er wordt gewerkt aan een inclusie-agenda. ‘Die richt zich niet alleen op inwoners met een beperking maar zet breder in op een inclusieve samenleving, waar iedereen naar behoefte en vermogen vorm kan geven aan zijn eigen leven. Begin volgend jaar zal de inclusie-agenda naar verwachting met de gemeenteraad wordt gedeeld.’ Ook is Maassluis een respectgemeente en ondersteunt het niet alleen het gedachtegoed maar draagt dat ook actief uit door partners in Maassluis te stimuleren en activeren hetzelfde te doen. Iedereen gaat volgens Mulder op zijn eigen manier met respect om. Bijvoorbeeld in de vorm van gedragsregels bij sportverenigingen en huis- een omgangsregels in zorgcentra en ontmoetingsruimte.

Negen gastlessen

Voor de week van respect kunnen scholen ook lesmateriaal aanvragen of een gastles laten verzorgen. Bijvoorbeeld gegeven door een collegelid. Op vijf basisscholen werden er dit vorige maand negen gastlessen verzorgd en op zeven basisscholen en op een school voor secundair onderwijs is het lesmateriaal van de respectbox ingezet. Ook werden gastlessen verzorgd via de Bond tegen Vloeken en het Veteraneninstituut. Daarnaast is op Regenboogdag en bij de actie Orange the world, waarbij aandacht gevraagd wordt voor geweld tegen meisjes en vrouwen, gecommuniceerd over het thema respect, inclusie en discriminatie. Dat gebeurde op de gemeentepagina in deze krant, op de website, de sociale mediakanalen van de gemeente en op de internetpagina’s van Samen-zijn-we-Maassluis.

Rode respect-hoodie

Mulder: ‘Naast de week van Respect, is het voor alle basisscholen mogelijk om gebruik te maken van ons aanbod in het kader van burgerschapsonderwijs. Gedurende het schooljaar wordt daarbij ook gebruikgemaakt van lespakketten en gastlessen. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties als RADAR, Schiedams LEF, Anne Frank Stichting en Diversion. Daarnaast maken de buurtcoaches van welzijnsorganisatie E25 gebruik van de respectbox en droegen zij de rode respect-hoodie tijdens buurtsportactiviteiten. Verder staat bij twee sportverenigingen respect in de vorm van een veilig sportklimaat hoog in het vaandel. Tijdens het Maassluise Sportcafé, dat eerder dit jaar werd gehouden, is hier aandacht aan besteed. Ook heeft een aantal verenigingen stilgestaan bij de Week van de Scheidsrechter. Dat is een sportbreed initiatief, waarbij het uitspreken van waardering en respect voor de scheidsrechter centraal staat. En tot slot: ook Bibliotheek de Plataan deed mee aan de week. Op www.weekvanrespect.nl is nog meer informatie te vinden.