Uitreiken sportprijzen nieuwe stijl

Sport
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Wethouder Denise Mulder (Maassluis Belang) is van plan om met ingang van komend jaar bij sportclubs langs te gaan om daar persoonlijk de sportprijzen uit te reiken aan de sporters en verenigingen die in de prijzen zijn gevallen. Ze schrijft dat in een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB).

Chrit Wilshaus

In het verleden gebeurde dat op het jaarlijkse Sportgala in Theater Koningshof maar daar viel het doek voor bij gebrek aan organiserende vrijwilligers. Met op 7 november vorig jaar (bij de begrotingsbesprekingen) aangenomen motie drong de gemeenteraad eropaan om het Sportgala nieuw leven in te blazen. 

In de nieuwe opzet kunnen sportclubs en/of inwoners zelf mensen online aanmelden voor de verschillende categorieën. Dit op basis van vooraf gestelde criteria. Op allerlei manieren zal er dan ruchtbaarheid aan worden gegeven. Een jury, bestaande uit mensen uit de Maassluise sportwereld, zal dan besluiten wie worden genomineerd en wie uiteindelijk de winnaars worden.

Gouden klinker

De winnaars, is de bedoeling, worden vereeuwigd met een gouden klinker. Het collegelid stelt voor om het steegje dat loopt vanaf de parkeerplaats naar de Nieuwstraat als een soort Walk of Fame in te richten. Het steegje zelf heeft trouwens nog geen naam. De sporters zelf ontvangen een replica van de klinker. In een later stadium zou het volgens de portefeuillehouder ook breder kunnen worden ingezet en zouden op deze manier ook inwoners in het zonnetje gezet kunnen worden voor hun bijzondere bijdrage aan Maassluis. Het idee van de Gouden klinkers moet nog wel verder worden uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Minder tijd

De wethouder schrijft hiervoor te kiezen omdat sporters dan wat meer aandacht krijgen. ‘Elke winnaar kunnen we via sociale media dan nog extra in het zonnetje zetten.’ Omdat de werkgroep met vrijwilligers niet meer nodig is, zou het ook beter te behappen zijn. En dat betekent dat de gemeente de organisatie voor zijn rekening neemt. Maar daar staat dan weer tegenover, aldus Mulder, dat dit minder tijd vergt dan het organiseren van een Sportgala. En ze voegt daaraan toe: ‘Wellicht dat de organisatie uiteindelijk weer (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door vrijwilligers.’ 

Omdat op korte termijn geen menskracht (binnen de gemeente) beschikbaar is om een en ander te organiseren, stelt wethouder Mulder voor volgend jaar te starten. ‘Daarnaast zijn de sportprestaties uit het jaar 2023 ook wel vrij lang geleden als het pas tegen de zomer wordt georganiseerd. Het voor het eerst organiseren van 2025 geeft bovendien ook tijd om het goed uit te werken en op te zetten. Na twee jaar zal de wijze van huldigen worden geëvalueerd.’

MSR

De nieuwe opzet is besproken met de MSR (Maassluise Sport- en Recreatieraad) en die zouden het een goed idee vinden. Hun feedback is volgens de wethouder verwerkt in het voorstel. Verder zullen de vereniging er nog over worden geïnformeerd. Tot slot: op het moment dat sporters genomineerd kunnen worden, wordt dit op allerlei manieren gecommuniceerd. Zoals via de sociale media en in deze krant. Met dit voorstel gaat de wethouder ervan uit dat eerdergenoemde motie door haar is uitgevoerd.