Celina Triest is hét toptalent uit de afgelopen 25 jaar. Ze wordt gefeliciteer door de voormalige burgemeester Schuiling.
Celina Triest is hét toptalent uit de afgelopen 25 jaar. Ze wordt gefeliciteer door de voormalige burgemeester Schuiling. ((Foto: ALBERT VERMEULEN))

Wint wint de Kristalhelder Jong Talent Prijs 2020?

DEN HELDER – De Stichting Kristalhelder reikt dit jaar voor de 33e maal de 'Kristalhelder Jong Talent Prijs' uit. De prijs bestaat uit een financiële bijdrage van € 2.500. De stichting heeft zich ten doel gesteld door middel van het doen van financiële schenkingen aankomend talent in de Gemeente Den Helder in staat te stellen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Tevens heeft zij als doel gekozen de gehandicaptensport financieel te steunen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: secretaris/penningmeester Notaris Cindy Ruitenberg, algemeen bestuurslid en mede-oprichter Fred Spiekerman (oud directeur Swarovski Nederland), algemeen bestuurslid Monique Post en voorzitter Harry Brinkman.

Swarovski

Laatstgenoemde is sinds de oprichting van de Stichting Kristalhelder voorzitter. Brinkman: "Samen met Fred Spiekerman heb ik op 3 september 1990 de Stichting Kristalhelder opgericht. Dit geschiedde ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van Swarovski Nederland aan de IJsselmeerstraat in Den Helder. Het aanstaand najaar ben ik dus 30 jaar voorzitter."

Muzikale top

In de afgelopen jaren zijn ongeveer 185 kandidaten aangemeld. Het betreft 41 verschillende disciplines. "Uit al deze aanmeldingen heeft het bestuur van de stichting 32 jonge talenten uitgekozen en is aan hen een financiële bijdrage verstrekt", meldt Brinkman niet zonder trots. Hij vervolgt: "Vorig jaar is de toen 14-jarige Ashley Kloos uitverkozen tot Jong Talent. Zij bespeelt de dwarsfluit en piccolo en heeft als doel om in de toekomst op het Conservatorium haar muzikale top te bereiken."

Oproep

Jeugdigen die denken dat zij ook over een talent beschikken en dit optimaal willen gebruiken, kunnen, voor 1 mei aanstaande een aanvraag (laten) indienen om in aanmerking te komen voor de prestigieuze 'Kristalhelder Jong Talent Prijs 2020'. Ten behoeve van een goede spreiding over de diverse terreinen, besteedt het bestuur bijzonder aandacht aan jonge kandidaten vanuit de sector 'cultuur', zoals muziek, dans, kunst, literatuur et cetera. Aanvragen kunnen per brief of email worden ingediend. Per brief als volgt: Stichting Kristalhelder, Glas & Mulder Notariaat, t.a.v. Notaris Mr. C.V.M. Ruitenberg, Middenweg 113, 1782 BC Den Helder.

Uitgebreide motivatie

Brinkman: "In onze vergadering van mei maken wij als bestuur een beslissing over de binnen gekomen nominaties. Deze nominaties moeten worden ingediend met een uitgebreide motivatie. Vaak winnen wij advies in bij organisaties die bij het Jonge Talent betrokken zijn, bijvoorbeeld school, Triade, culturele verenigingen et cetera. Wij kijken naast het aanwezige talent ook naar de totale persoon, hoe staat hij/zij in het leven, hoe gaat het op school, is zij een voorbeeld voor anderen? Zo hebben we ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan Celina Triest eens flink in het zonnetje gezet, als toptalent. Zij was in 1991 ons eerste talent (ballet) en heeft in haar jonge leven met zeer veel tegenslagen te maken gehad. Ondanks dat heeft ze alles uit haar leven gehaald. Zo was ze topmodel, danseres in het Lido in Parijs en ook is ze een afgestudeerd piloot. Een andere winnaar was Alex Wegman die door botkanker een arm mist, maar dankzij zijn doorzettingsvermogen een beroepsopleiding in de muziek heeft volbracht en nu een unieke baan heeft."

Spreiding

Het is er de Stichting Kristalhelder alles aan gelegen een spreiding aan te brengen over de diverse terreinen. "De laatste jaren richten wij ons met nadruk op de cultuur in de breedste zin van het woord. Dit omdat binnen de Gemeente Den Helder voor bijvoorbeeld de sport voldoende aandacht is. Denk aan het afgelopen Kampioenengala. Wel is het zo dat we aanvragen vanuit de gehandicaptensport zeer zeker toejuichen. De laatste toekenning dateert alweer van 2015."

Trots

De stichting is trots op haar talenten, daarom beschikken ze over een eigen website. Op deze website: www.stichtingkristalhelder.nl wordt informatie verschaft over het ontstaan van de stichting, het aanvragen van een bijdrage en treft men een overzicht vol informatie aan van alle prijswinnaars.

Meer berichten