(Foto: Aangeleverd)

'Grip op je Knip' in Heemskerk

HEEMSKERK - Op vrijdag 4, 11, 18 en 25 oktober van 9.30-11.30 uur wordt er weer een nieuwe groep Grip op je Knip gegeven in Heemskerk. Voor iedereen die wil leren om beter om te gaan met geld. Zaken komen aan de orde zoals: 'ik wil overzicht in mijn financiën; ik heb leefgeld, hoe kom ik daarmee uit?; ik ben telkens bang weer een rekening te krijgen en die niet te kunnen betalen; ik wil nooit meer in de schulden zitten, hoe voorkom ik dat?; ik heb een minimum aan inkomen, hoe kom ik daarmee rond?; kan ik ook ontheffing of subsidie krijgen met mijn inkomen?'

Beter leren omgaan met geld

Steeds meer mensen komen tegenwoordig in financiële problemen. Niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook mensen met een modaal inkomen. Oorzaken kunnen zijn het verlies van een baan, echtscheiding, te hoge hypotheek of het ontbreken van inzicht in de financiën. Een cursus kan u helpen grip te krijgen op uw financiën en om op een andere manier met geld om te gaan.

Vier bijeenkomsten

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst zal men kennismaken en van elkaar horen wat de vragen zijn en vooral wat men wil bereiken. Wat zou men willen dat er na deze cursus veranderd is? Hoe zou men anders met de dingen om willen gaan. Op basis van deze inventarisatie en wat er op dat moment speelt, maakt de begeleiding een invulling voor de cursus.

Werkwijze

De werkwijze is: met elkaar zaken te bespreken, hoe dingen gegaan zijn en wat er nu speelt. Dat kan over van alles gaan, welke uitgaven zijn echt noodzakelijk, welke supermarkt is het goedkoopst, wat helpt je meer overzicht in jouw financiën te krijgen, hoe kun je eens op een goedkope manier uitgaan.

Inzicht

Er is theorie en er is informatie zoals 'hoe krijg ik inzicht in inkomsten en uitgaven, wat moet ik doen als er schulden ontstaan, hoe krijg ik meer grip op mijn geld en op mijn bestedingspatroon en welke informatie is er over wet- en regelgeving van diverse instanties'.

Opdrachten

Er zal tijdens de bijeenkomst worden geoefend: men kan veel over problemen praten. Wanneer men oefent en de veranderingen in de praktijk brengt, levert het vaak echt wat op.

Tijdens de cursus krijgt men daarom ook opdrachten mee om het geleerde te oefenen en toe te passen.

Aanmelden

Aanmelden bij Charlotte Bierman via www.socius-md.nl, via de mail of telefonisch 088 - 887 6900.

Meer berichten