(Foto: )

Wat vinden de raadsleden ervan: GroenLinks Heemskerk

Wel voor betaalbare woningen


Op 31 oktober 2013 heeft de Raad besloten om met Heliomare een intentieovereenkomst aan te gaan voor onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een kinder- jeugdcentrum.
Er zijn hiervoor een 8 tal uitgangspunten geformuleerd, die zijn vervat in een stedenbouwkundig masterplan. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat dit masterplan voornamelijk een verbeelding is van de vertaling van de ruimte behoefte van Heliomare. Het is dus GEEN stedenbouwkundig of architectonische plan/ontwerp. Het Masterplan geeft de contouren aan waarbinnen bepaalde functies kunnen worden gerealiseerd".

Eén van de 8 uitgangspunten is: Drie velden met elk acht kavels voor woningen. En nu 6 jaar later ligt dit voorstel voor: "Het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Velst, deel 2".

Ergens in deze afgelopen 6 jaar heeft zich het idee postgevat dat het al besloten zou zijn dat er 24 woningen van zo ongeveer 6 ton zouden moeten komen op de drie ingetekende velden uit dat eerder genoemde Masterplan. De plannen hebben een tijd stil gelegen door de crisis. Nu heeft dit college gemeend het plan weer op te pakken. Wat op zichzelf prima is.

Maar…..de raad heeft nooit een besluit genomen dat het 24 woningen van 6 ton moet zijn. De crisis is voorbij en de woningbehoefte is niet meer dezelfde. Er ligt een grote woonopgave. Daar zijn wij het met zijn allen over eens. Er wordt nu gesproken over verdichting. Ook ik ben mee geweest met een wandeling op locatie en heb mogelijkheden gezien om tot een acceptabele manier van verdichting te komen. Voor starters, voor mensen met een zorgbehoefte, voor huurders, voor jong en ietsje ouder. Maar vooral woningen die voor gewone mensen betaalbaar zijn. Verdichting op de Velst zou ongeveer 208 woningen kunnen opleveren, zonder dat dit ten kostte gaat van hoofdgroenstructuur.

En ondanks dat CDA, Heemskerk Lokaal, VVD en Liberaal Heemskerk (op 1 raadslid na) eigenlijk ook liever zagen dat er meer betaalbare woningen op de genoemde kavels gebouwd zouden moeten worden, maakten zij een draai en stemden in om 24 woningen van 600.000 euro per stuk te laten verrijzen. Alle mooie woorden en verkiezingsprogramma's ten spijt. Wat GroenLinks betreft zouden sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Dan zouden we tegemoet zijn gekomen aan de woningopgave en nog meer woningzoekenden blij maken.

U kunt ook alles nog eens teruglezen op onze website https://heemskerk.groenlinks.nl/. Of bezoek onze Facebookpagina https://www.facebook.com/groenlinks.heemskerk/.

Ans Nijman, GroenLinks Heemskerk

Meer berichten